Friday , June 14 2024

Crescatorii de oi sustin ca de Paste nu vom duce lipsa de miei

N ciobanii spun c\  au venit pe lume deja miei, semn c\ anul va fi `mbel[ugat [i cu noroc  n p=n\ la Pa[ti, mieii n\scu]i acum vor avea mai mult de 17 – 18 kilograme carcasa, adic\ vor fi mai degrab\ berbecu]i n dac\ sunt miei mul]i, pre]urile ar trebui s\ nu fie mai mari ca anul trecut

~n acest an pia]a sucevean\ nu va duce lips\ de miei pentru Pa[te. Ciobanii spun c\ au deja `n st=ni primii miei. Dou\ motive ce `nseamn\, `n tradi]ia popular\, c\ anul va fi unul cu bog\]ie [i noroc. Pentru consumatori, vestea bun\ este c\ vor avea miei mari [i gra[i pe alese de Pa[ti. Semn bun [i pentru cump\r\tori, dac\ vor fi miei mul]i, pre]urile nu ar trebui s\ fie mai mari ca anul precedent.
Deja au fost `nregistrate f\t\ri, iar mieii  n\scu]i  `n prima parte a acestei luni vor avea mai mult de 15 – 17 kilograme carcasa, adic\ vor fi mai degrab\ berbecu]I in perioada pa[telui. “Avem deja [ase f\t\ri [i la sf=r[itul lunii februarie mieii pot fi `n]\rca]i . Dup\ cum stau lucrurile, `n acest an, de Pa[te, vom avea miei mul]i [i mari. Dar nu trebuie s\ ne speriem c\ vom avea f\t\ri [i la sf=r[itul lunii ianuarie [i `n luna februarie “, ne-a spus Marcel Dumitru Volosciuc, de 37 de ani, din {cheia. Ciobanul spune c\  sunt persoane care prefer\  pentru masa de  Pa[te, miei m\ricei. “Avem `n fiecare an cump\r\tori interesa]i de miei care c=nt\resc 8-9 kilograme dar [i care caut\ miei de 15-16 kilograme. Dac\ `ns\ au crescut prea mult nu `i mai scoatem la pi]\, le l\s\m mioare.  O s\ avem de v=nzare anul \sta numai bani s\ fie, deocamdat\ nu am primit comenzi dar avem ni[te clien]i stabili [i restul cump\r\torilor apar `n preajma Pa[telui ”, ne-a mai spus oierul.
Ciobanii cred c\ pre]ul de v=nzare a mieilor nu va fi mai mare ca anul trecut mai ales c\ `n acest an criza se simte [i mai mult. De aproximativ doi ani, oilerii au g\sit o alt\ metod\ de v=nzarea a mieilor nu numai la pia]\ sau la st=n\ . Ei s-au adaptat secolului 21 [i au descoperit c\ pot face v=nzarea mioarelor [i pe internet. Pre]urile sunt mai mici decât în magazin, iar în caz de nevoie, ciobanii fac [i livr\ri la domiciliu. “Avem calculator [i ca s\ mearg\ v=nzarea mai repede post\m anun]uri pe internet. Nu am avut mare succes la v=nzare online cum se zice dar au ap\rut c=]iva [i ne-am bucurat. Nu [tim deocamdat\ cu c=t se va vinde kilogramul de miel dar nu va fi mai mult ca anul trecut”, sus]ine Ni]\ Niculina, de 57 de ani, din {cheia, care ne-a mai  spus c\ familia ei are o st=n\ cu 117 oi .
La pia]\ `n schimb, v=nzarea ca[ului e foarte slab\. Produc\torii dau vina pe faptul c\ oamenii au cheltuit mai mult de s\rb\tori iar criza `[i spune `n continuare cuv=ntul. “E foarte greu s\ vinzi acum, oamenii sunt parc\ mai s\raci. V=nd mult mai pu]in, iar pre]ul l-am sc\zut, kilogramul de ca[ este 14 lei , telemeaua s\rat\ a ajuns la  15-17 lei/kg, iar  un kilogram de  br=nz\ de burduf  14-15 lei . Criza e de vin\, oamenii dr\m\luesc fiecare b\nu]  `ns\ [i noi mai mic[or\m pre]urile, dar  nu putem prea mult pentru c\ [i de `ntre]inut animalele e destul de greu. Mul]i vin [i `ntreab\ dar nu `ndr\znesc s\ cumpere ”, ne-a mai spus Ni]\ Niculin\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

USV, în primele 1.500 instituții de învățământ superior la nivel global, potrivit clasamentului Times Higher Education – Impact Rankings 2024

Clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, ediția 2024, poziționează Universitatea ”Ștefan cel Mare” …

error: