Tuesday , January 31 2023

Copil de doi ani, `ncuiat `n casa, recuperat de pompieri cu autoscara mecanica

Familia Codin\, chiria[\ `ntr-un apartament din blocul situat la intersec]ia str\zii Universit\]ii [i bulevardul George Enescu, a l\sat ieri diminea]\ singur `n apartament un b\ie]el de doi ani n copilul s-a pus pe pl=ns, iar vecinii au chemat pompierii care cu autoscara mecanic\ au intrat `n apartament n tat\l b\iatului ar fi vrut s\ intre `n cas\ s\ lini[teasc\ b\iatul, `ns\ pierduse cheile
Un b\ie]el de doi ani, l\sat singur `n cas\ de p\rin]i, a devenit, pentru c=teva ore, cea mai important\ persoan\ din cartierul George Enescu din municipiul re[edin]\ de jude]. L\sat singur `n cas\ de p\rin]i, copilul a `nceput s\ pl=ng\. Unul dintre vecinii de scar\, v\z=nd c\ pl=nsetele copilului nu mai contenesc, au sunat mai `nt=i la u[\, iar pentru c\ nimeni nu a r\spuns, au decis s\ sune la 112. ~n scurt\ vreme, pe strada Universit\]ii nr. 21, unde este amplasat blocul `n care s-a produs incidentul, au venit pompierii deta[amentului sucevean cu o autoscar\ mecanic\. Sosirea autospecialei Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ a declan[at imediat interesul trec\torilor care s-au adunat `n num\r mare pentru a lua parte la spectacolul oferit de eveniment.
Pentru c\ b\ie]elul era `nchis pe din\untru `ntr-un apartament de la etajul trei al blocului de deasupra fostei alimentare Nordic, de la intersec]ia bulevardului George Enescu cu strada Universit\]ii, singura solu]ie identificat\ de pompieri a fost s\ urce cu autoscara mecanic\ p=n\ la geamul apartamentului, s\ intre pe fereastr\ [i s\ g\seasc\ apoi o solu]ie pentru a deschide u[a locuin]ei.  Asta pentru c\ tat\l copilului, Ion Codin\, chiria[ `n apartamentul proprietatea lui Vasile Cosmulese, pierduse cheile de la cas\ `n condi]ii care nu `i erau nici lui foarte clare. ~n cele din urm\, pompierii au reu[it deblocarea u[ii apartamentului. Misiunea pompierilor s-a `ncheiat `nainte de ora 12.00, b\ie]elul a fost predat p\rin]ilor, iar vecinii s-au ales cu un spectacol pe cinste. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …