Thursday , December 8 2022

Controale la circulatia materialului lemnos in zona Vatra Dornei

N au fost confisca]i 20 de metri cubi de lemn [i au fost aplicate 19 amenzi

În perioada 26.02 – 01.03.2011, poli]i[tii Biroului Silvic din cadrul poli]iei Vatra Dornei împreun\ cu  lucr\tori silvici din cadrul ITRSV Suceava au executat pe raza municipiului Vatra Dornei o ac]iune pe linia prevenirii [i combaterii delictelor silvice precum [i pentru controlul circula]iei materialului lemnos pe raza comunelor coordonate.
În cadrul ac]iunii au fost efectuate cinci controale în fondul forestier [i un control la instala]ii de debitat material lemnos. Totodat\ au fost efectuate zece controale a circula]iei materialului lemnos.
În cadrul ac]iunii constate dou\ infrac]iuni pentru înc\lc\ri ale regimului silvic [i au fost aplicate 19 sanc]iuni contraven]ionale, în valoare de 15.426 lei, din care patru la legisla]ia în domeniul silvic, în valoare de 14.000 lei [i 15 la alte acte normative, în valoare de 1.426 lei;
În urma verific\rilor au fost confisca]i peste 20 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 9542lei.
În primele dou\ luni ale anului 2011 poli]i[tii suceveni au întocmit 25 dosare penale, fiind cercetate 27 de fapte pe linia delictelor silvice. În aceea[i perioad\, în urma activit\]ilor desf\[urate de poli]i[ti pe linia prevenirii [i combaterii delictelor silvice, au fost aplicate 298 sanc]iuni contraven]ionale, în valoare total\ de 169.477 lei.
Tot în cadrul ac]iunilor desf\[urate, au fost ridica]i în vederea confisc\rii 501 metri cubi de material lemnos, în valoare de aproximativ 104.000 lei. (O.S.)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …