Sunday , September 25 2022

Contractul cu firma care va repara calea ferata pe ruta Suceava-Dornesti va fi semnat maine

N asigur\ri `n acest sens a dat ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, s=mb\t\, la Suceava n lucr\rile ar urma s\ fie terminate la o lun\ de la `nceperea lucr\rilor
Anca Boagiu, ministrul Transporturilor, a declarat, sâmb\t\, la Suceava, c\ mar]i ar urma s\ fie semnat contractul cu firma ce va executa lucr\rile de repara]ii pe tronsonul de cale ferat\ care face leg\tura cu Ucraina [i care a fost afectat de inunda]iile din var\.
Boagiu, care a inspectat un tronson de cale ferat\ între Suceava [i Dorne[ti afectat de inunda]iile din var\, a spus c\ mar]i ar urma s\ fie semnat contractul cu firma care va executa lucr\rile la calea ferat\, iar repara]ia acesteia ar trebui s\ fie finalizat\ la o lun\ de la începerea lucr\rilor.
Ea a spus c\ sper\ ca firma s\ respecte termenul stabilit pentru finalizarea lucr\rilor, ar\tând c\ pân\ acum toate contractele se f\ceau f\r\ grafic de execu]ie.
“Intra constructorul în teren [i apoi dormea”, a spus ministrul Transporturilor, care a subliniat c\ sper\ ca în acest caz s\ existe în contract [i un grafic de execu]ie.
Ea a ar\tat c\ aceast\ cale ferat\ este important\ pentru c\ face leg\tura cu Ucraina, dar [i pentru c\ pe acest traseu se transport\ diverse materiale ale unor importante firme str\ine de prelucrare a lemnului din zona R\d\u]i.
În 25 august, Cabinetul Boc a aprobat o hot\râre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii, din Fondul de Interven]ie la dispozi]ia Guvernului, pentru înl\turarea efectelor inunda]iilor produse pe infrastructura feroviar\ pe linia CF Suceava Nord – Dorne[ti.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, declara c\ suma alocat\ este de 11 milioane de lei [i c\ vor fi reparate mai multe por]iuni de cale ferat\ afectat\ de inunda]ii pe ruta Suceava – Dorne[ti.
Flutur a spus c\ dup\ refacerea c\ii ferate se va relua traficul interna]ional spre Ucraina [i va putea fi adus [i c\rbunele necesar pentru func]ionarea centralei electro-termice a Termica SA Suceava. (O.S.)

Vezi si

Primarul Lungu și Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA, vor constitui Clubul Francofon al Oamenilor de Afaceri din Suceava

 Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură …