Monday , January 30 2023

Contrabandistul disparut `n lanul de porumb a fost prins de politisti

Contrabandistul care le-a dat acum c=teva zile multe b\t\i de cap poli]i[tilor, dup\ ce [i-a abandonat ma[ina [i a fugit `ntr-un lan de porumb, a fost prins `n cele din urm\ de poli]i[ti n acesta `ns\ nu [i-a recunoscut fapta, `n locul s\u prezent=ndu-se la sediul Poli]iei un vecin al contrabandistului, care a sus]inut c\ de fapt el ar fi vinovat de cele `nt=mplate
Contrabandistul care a fugit `n lanul de porumb cu c=teva zile `n urm\, a fost identificat de poli]i[ti `n persoana lui Romic\ C. de 34 de ani, din comuna Bilca.
~n cadrul cercet\rilor demarate de Poli]ie, au fost efectuate perchezi]ii la domiciliie a trei suspec]i, Iordache S., Mircea H. [i Romic\ C. „~n urma probelor administrate s-a probat vinov\]ia lui Romic\ C. fa]\ de care s-a dispus `nceperea urm\riri penale pentru comiterea infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\, fapt\ prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 273 alin. 3 combinat cu art. 274 din Legea 86/2006 modificat\ prin OUG 54/2010”, se arat\ `ntr-un comunicat trimis de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava. Cu ocazia audierii, suspectul nu [i-a recunoscut fapta, motiv=nd c\ de[i este proprietarul autoturismului `nmatriculat `n Bulgaria `n care a fost transportat\ cantitatea de ]ig\ri de contraband\, o alt\ persoan\ a condus autoturismul. Astfel, `n timpul cercet\rilor la sediul Poli]iei municipiului R\d\u]i s-a prezentat Constantin G. de 33 ani, din comuna Bilca, vecin al suspectului Romic\ C., care a declarat c\ el este cel care a condus autoturismul [i a transportat ]ig\rile de contraband\ `n seara zilei de 8 octombrie, asum=ndu-[i r\spunderea penal\ pentru infrac]iunea recunoscut\. Poli]i[tii `ns\ nu l-au crezut pe acesta, `ntruc=t s-au constatat contradic]ii `ntre declara]iile date de el [i aspectele constatate de poli]i[ti la fa]a locului la data sesiz\rii din oficiu. Din aceast\ cauz\, s-a dispus `nceperea urm\ririi penale fa]\ de Constantin G. pentru comiterea infrac]iunii de „favorizarea infractorului”. De asemenea, `mpotriva lui Romic\ C. s-a luat m\sura preventiv\ de re]inere pe o perioad\ de 24 ore, fiind introdus `n arestul IPJ Suceava, urm=nd s\ fie prezentat Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i cu propunerea de arestare preventiv\. ~n prezent cercet\rile sunt continuate de poli]i[ti pentru stabilirea `ntregii activit\]i infrac]ionale a celor doi suspec]i [i administrarea complet\ a probatoriului `n cauz\.
Amintim c\ `n urm\ cu doar c=teva zile aproape 10.000 pachete de ]ig\ri,  cu o valoare de pia]\ de aproximativ 90.000 lei, au fost g\site s=mb\t\ de poli]i[ti `ntr-un autoturism de teren ce se deplasa pe marginea albiei râului Suceava de pe raza comunei G\l\ne[ti. {oferul ma[inii, `nmatriculate `n Bulgaria, avea inten]ia s\ ias\ pe Drumul Na]ional 2H, `ns\ c=nd a v\zut c\ este urm\rit de Poli]ie a oprit automobilul [i a fugit `ntr-un lan de porumb. Degeaba poli]i[tii au scotocit toat\ zona respectiv\, fiindc\ nu au reu[it s\-i dea de urm\ contrabandistului fugar. Dup\ ce ma[ina abandonat\ a fost verificat\, `n interior s-au g\sit 9.970 pachete de ]ig\ri,  cu o valoare de pia]\ de aproximativ 90.000 lei, ce au fost ridicate în vederea confisc\rii. De asemenea, autovehiculul `n cauz\ a fost ridicat [i transportat la Poli]ia Municipiului R\d\u]i, unde a fost indisponibilizat. (Paul BONDAR)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …