Sunday , April 14 2024

Contrabandistii, in pericol sa-si piarda casele si proprietatile

Statul a g\sit o nou\ metod\ de a lupta `mpotriva contrabandei cu ]ig\ri care `ncepe s\ ia o amploare f\r\ precedent la noi `n ]ar\, alimentat\ `n primul r=nd de situa]ia economic\ existent\ `n Rom=nia. Astfel, potrivit modific\rilor aduse la Codul Fiscal, anchetatorii se vor vedea obliga]i s\ aplice sechestru asigurator pe bunurile [i propriet\]ile de]inute de persoanele acuzate de contraband\, `n cazul `n care trafican]ii prin[i nu achit\ TVA, taxe vamale [i accize pentru pachetele de ]ig\ri g\site asupra lor.
Unul dintre cei care au sim]it pe pielea lui efectele acestor m\suri este Gruia Hurdui, `n v=rst\ de 50 de ani, din ora[ul H`rl\u, jude]ul Ia[i, `n autoturismul  c\ruia a fost g\sit\ o cantitate de peste 1.700 pachete de ]ig\ri despre care acesta a declarat c\ le-a cump\rat “pe sub m=n\” de la persoane necunoscute. ~n acest caz, reprezentan]ii Fiscului au calculate c\ prejudiciul adus bugetului de stat este de 17.000 lei, Gruia Hurdui s-a v\zut astfel, pus sub anchet\ penal\ pentru evaziune fiscal\, contraband\ cu ]ig\ri [i de]inere ori comercializare de produse accizabile `n afara antrepozitului fiscal. Pentru recuperarea sumei imputate b\rbatului, instan]a a pus sechestru asigurator pe locuin]a acestuia, aduc=nd la cuno[tin]\ faptul c\ prejudiciul adus bugetului de stat trebuie s\ fie recuperate p=n\ la finalizarea procesului, iar `n caz contrar, bunurile vor fi valorificate. (Cezar P|UN)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …