Sunday , February 5 2023

Contrabandistii, in pericol sa-si piarda casele si proprietatile

Statul a g\sit o nou\ metod\ de a lupta `mpotriva contrabandei cu ]ig\ri care `ncepe s\ ia o amploare f\r\ precedent la noi `n ]ar\, alimentat\ `n primul r=nd de situa]ia economic\ existent\ `n Rom=nia. Astfel, potrivit modific\rilor aduse la Codul Fiscal, anchetatorii se vor vedea obliga]i s\ aplice sechestru asigurator pe bunurile [i propriet\]ile de]inute de persoanele acuzate de contraband\, `n cazul `n care trafican]ii prin[i nu achit\ TVA, taxe vamale [i accize pentru pachetele de ]ig\ri g\site asupra lor.
Unul dintre cei care au sim]it pe pielea lui efectele acestor m\suri este Gruia Hurdui, `n v=rst\ de 50 de ani, din ora[ul H`rl\u, jude]ul Ia[i, `n autoturismul  c\ruia a fost g\sit\ o cantitate de peste 1.700 pachete de ]ig\ri despre care acesta a declarat c\ le-a cump\rat “pe sub m=n\” de la persoane necunoscute. ~n acest caz, reprezentan]ii Fiscului au calculate c\ prejudiciul adus bugetului de stat este de 17.000 lei, Gruia Hurdui s-a v\zut astfel, pus sub anchet\ penal\ pentru evaziune fiscal\, contraband\ cu ]ig\ri [i de]inere ori comercializare de produse accizabile `n afara antrepozitului fiscal. Pentru recuperarea sumei imputate b\rbatului, instan]a a pus sechestru asigurator pe locuin]a acestuia, aduc=nd la cuno[tin]\ faptul c\ prejudiciul adus bugetului de stat trebuie s\ fie recuperate p=n\ la finalizarea procesului, iar `n caz contrar, bunurile vor fi valorificate. (Cezar P|UN)

Vezi si

Preotul Cătălin Moroșan, din Gura Humorului, care slujește în Arhiepiscopia Tomisului, se află de câteva zile în stare critică la ATI la Constanța

Părintele, în vârstă de doar 30 de ani, tată a doi copii, este originar din …