Monday , April 15 2024

Contrabandisti retinuti la frontiera cu focuri de arma

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut doi cet\]eni rom=ni care transportau peste frontier\ 17.000 pachete de ]ig\ri de contraband\, ce urmau s\ ajung\ pe „pia]a neagr\” de desfacere n pentru re]inerea contrabandi[tilor, poli]i[tii de frontier\ au executat cu armamentul din dotare patru focuri de avertisment `n plan vertical n ]ig\rile `n valoare de aproximativ 70.000 lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele `n cauz\ sunt cercetate sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\ `n form\ agravant\

~n baza unor date [i informa]ii de]inute la nivelul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina cu privire la desf\[urarea unor activit\]i de contraband\, poli]i[tii de frontier\ au luat m\suri specifice pentru intensificarea supravegherii frontierei de stat. Astfel, `n seara zilei de 10 noiembrie, pe timpul execut\rii unei misiuni specifice, poli]i[tii de frontier\ au observat `n apropierea frontierei de stat pe teritoriul Rom=niei, un grup de persoane care nu `[i justifica prezen]a `n zon\ [i care transporta mai multe colete voluminoase. „Persoanele `n cauz\ au fost somat\ verbal de poli]i[tii de frontier\, `ns\ ace[tia au ignorat avertismentul [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de terenul `mp\durit [i vegeta]ia abundent\. Lucr\torii Poli]iei de Frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase patru focuri de arm\ `n plan vertical”, a declarat comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice `n cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. Potrivit acestuia, `n urma ac]iunii, au fost re]inu]i Valentin C., `n v=rst\ de 20 de ani [i Adrian U., `n v=rst\ de 19 ani, ambii domicilia]i `n comuna Straja. Fiind verificat\ zona `n care au fost depista]i cei doi, s-au descoperit nou\ colete ce con]ineau 17.210 pachete de ]ig\ri marca „Doina„ de provenien]\ R. Moldova. „Poli]i[tii de frontier\ le-au `ntocmit celor doi tineri acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\ `n form\ agravant\, acte ce urmeaz\ s\ fie prezentate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i `n vederea atribuirii num\rului unic”, a mai spus comisarul Ilie Poroch – Seri]an. Conform afirma]iilor ofi]erului de rela]ii publice al IJPF Suceava, `ntreaga cantitate de ]ig\ri `n valoare de 68.840 lei a fost ridicat\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …

No comments

  1. PERFORMANTA!