Thursday , February 2 2023

Contrabandisti retinuti la frontiera cu focuri de arma

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut doi cet\]eni rom=ni care transportau peste frontier\ 17.000 pachete de ]ig\ri de contraband\, ce urmau s\ ajung\ pe „pia]a neagr\” de desfacere n pentru re]inerea contrabandi[tilor, poli]i[tii de frontier\ au executat cu armamentul din dotare patru focuri de avertisment `n plan vertical n ]ig\rile `n valoare de aproximativ 70.000 lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele `n cauz\ sunt cercetate sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\ `n form\ agravant\

~n baza unor date [i informa]ii de]inute la nivelul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina cu privire la desf\[urarea unor activit\]i de contraband\, poli]i[tii de frontier\ au luat m\suri specifice pentru intensificarea supravegherii frontierei de stat. Astfel, `n seara zilei de 10 noiembrie, pe timpul execut\rii unei misiuni specifice, poli]i[tii de frontier\ au observat `n apropierea frontierei de stat pe teritoriul Rom=niei, un grup de persoane care nu `[i justifica prezen]a `n zon\ [i care transporta mai multe colete voluminoase. „Persoanele `n cauz\ au fost somat\ verbal de poli]i[tii de frontier\, `ns\ ace[tia au ignorat avertismentul [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de terenul `mp\durit [i vegeta]ia abundent\. Lucr\torii Poli]iei de Frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase patru focuri de arm\ `n plan vertical”, a declarat comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice `n cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. Potrivit acestuia, `n urma ac]iunii, au fost re]inu]i Valentin C., `n v=rst\ de 20 de ani [i Adrian U., `n v=rst\ de 19 ani, ambii domicilia]i `n comuna Straja. Fiind verificat\ zona `n care au fost depista]i cei doi, s-au descoperit nou\ colete ce con]ineau 17.210 pachete de ]ig\ri marca „Doina„ de provenien]\ R. Moldova. „Poli]i[tii de frontier\ le-au `ntocmit celor doi tineri acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\ `n form\ agravant\, acte ce urmeaz\ s\ fie prezentate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i `n vederea atribuirii num\rului unic”, a mai spus comisarul Ilie Poroch – Seri]an. Conform afirma]iilor ofi]erului de rela]ii publice al IJPF Suceava, `ntreaga cantitate de ]ig\ri `n valoare de 68.840 lei a fost ridicat\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste un milion de euro în 2022 din taxele, abonamentele și amenzile la parcările publice din Suceava

Viceprimarul Lucian Harșovschi este de părere că „pentru majoritatea sucevenilor parcările cu plată sunt de …

No comments

  1. PERFORMANTA!