Wednesday , April 17 2024

Contrabandist retinut cu focuri de arma la frontiera romano-ucraineana

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut un cet\]ean rom=n care transporta peste frontiera de stat 2.300 de pachete de ]ig\ri de contraband\ n pentru re]inerea contrabandistului, poli]i[tii de frontier\ au folosit armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de avertisment `n plan vertical, cu respectarea prevederilor legale `n vigoare n ]ig\rile `n valoare de aproximativ 14.000 lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoana `n cauz\ este cercetat\ sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\

~n seara zilei de s=mb\t\, 2 aprilie, pe timpul execut\rii unei misiuni specifice, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au observat `n apropierea frontierei trei persoane care se deplasau dinspre Ucraina spre interiorul Rom=niei, transport=nd mai multe colete voluminoase. „Persoanele `n cauz\ au fost somate verbal de poli]i[tii de frontier\, `ns\ au ignorat avertismentul [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de `ntuneric [i terenul `mp\durit. Poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical, reu[indu-se astfel re]inerea lui Ioan C., `n v=rst\ de 49 de ani, domiciliat `n localitatea Straja”, a precizat comisar Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava.
~n zona unde a fost re]inut b\rbatul, poli]i[tii de fontier\ din cadrul SPF Brodina au descoperit trei colete voluminoase ce con]ineau 2.300 pachete de ]ig\ri marca Doina, de provenien]\ Republica Moldova. Poli]i[tii de frontier\ au `ntocmit persoanei `n cauz\ acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\, acte ce au fost `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i `n vederea atribuirii num\rului unic. „~ntreaga cantitate de ]ig\ri `n valoare de aproximativ 13.800 de lei a fost re]inut\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni. `n prezent poli]i[tii de frontier\ efectueaz\ cercet\ri `n vederea depist\rii tuturor persoanelor implicate [i luarea m\surilor legale ce se impun”, a declarat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …