Saturday , February 4 2023

Contrabandist prins cu focuri de arma la frontiera rom=no-ucraineana

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut un cet\]ean rom=n care a transportat peste frontiera de stat 6.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ n ]ig\rile `n valoare de peste 50.400 de lei au fost confiscate, iar persoana `n cauz\ este cercetat\ sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de contraband\ [i de]inere `n afara antrepozitului fiscal de m\rfuri accizabile~n seara zilei de mar]i, 20 septembrie, pe la ora 19.50, pe timpul execut\rii unei misiuni specifice, un echipaj din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Izvoarele Sucevei a observat `n apropierea grani]ei un grup de persoane care mergea prin p\dure dinspre Ucraina spre interiorul Rom=niei, transport=nd `n spate mai multe colete voluminoase. „Persoanele `n cauz\ au fost somate verbal de cei doi poli]i[ti de frontier\, `ns\ au ignorat avertismentul [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de terenul accidentat [i `mp\durit”, a declarat ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisarul D\nu] Strugaru.
Potrivit acestuia, poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase cinci focuri de arm\ `n plan vertical, reu[indu-se astfel re]inerea unui cet\]ean rom=n, fiind vorba despre Radu V., `n v=rst\ de 29 ani, din satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. ~n zona unde a fost re]inut cet\]eanul, s-au descoperit cinci colete ce con]ineau 6.000 de pachete de ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\.
„Poli]i[tii de frontier\ au `ntocmit persoanei `n cauz\ acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de contraband\ [i de]inere `n afara antrepozitului fiscal de m\rfuri accizabile, acte ce au fost `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria C=mpulung Moldovenesc”, a mai precizat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. ~ntreaga cantitate de ]ig\ri `n valoare de peste 50.400 lei a fost re]inut\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni.
~n prezent poli]i[tii de frontier\ efectueaz\ cercet\ri `n vederea depist\rii tuturor persoanelor implicate la evenimentul de pe aria de competen]\ a SPF Izvoarele Sucevei, precum [i la luarea m\surilor legale ce se impun, fiind informate [i autorit\]ile de frontier\ ucrainene pentru cercetarea `n comun a evenimentului [i documentarea `ntregii activit\]i infrac]ionale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …