Wednesday , February 21 2024

Contrabandist impuscat in umar de politistii de frontiera, dupa o urmarire ca-n filme

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut dou\ persoane, un cet\]ean rom=n [i un cet\]ean ucrainean, care `ncercau s\ introduc `n ]ar\ aproximativ 35.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ n pentru re]inerea contrabandi[tilor, poli]i[tii de frontier\ au executat 20 de focuri de avertisment `n plan vertical, asupra pneurilor autoturismelor [i asupra unei persoane care `ncerca s\ fug\, aceasta fiind r\nit\ u[or la nivelul um\rului n unul din autoturismele contrabandi[tilor – Mitsubishi Pajero – s-a r\sturnat `ntr-un p=r=u n `n timp ce `ncerca s\ opreasc\ autoturismele, un poli]ist a fost ag\]at [i târât aproximativ 6 metri de una dintre ma[inile contrabandi[tilor n ]ig\rile au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele `n cauz\ sunt cercetate sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de contraband\

Doi b\rba]i au fost re]inu]i, vineri, de poli]i[tii de frontier\ suceveni de la Vicov, dup\ ce au fost prin[i când `ncercau s\ transporte 70 de baxuri cu ]ig\ri de contraband\ `n zona frontierei verzi, unul dintre ei fiind `mpu[cat `n um\r dup\ ce a refuzat s\ opreasc\ la soma]iile poli]i[tilor. Ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontieiri (IJPF) Suceava, comisarul Ilie Poroch Seri]an, a declarat c\ `n cursul nop]ii de joi spre vineri poli]i[tii de frontier\ de la Siret au sesizat, `n timpul unei ac]iuni pentru combaterea contrabandei cu ]ig\ri, mai multe persoane care nu-[i justificau prezen]a `n zona frontierei verzi.
Astfel, `n data de 10 februarie 2011, `n jurul orelor 20.00, poli]i[tii de frontier\ de pe autospeciala cu termoviziune din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Siret au observat, `n apropierea frontierei rom=no – ucrainene, un grup de persoane care, dup\ ce a abandonat mai multe colete voluminoase la aproximativ 500 – 600 metri de linia de demarca]ie dintre cele dou\ state, s-a retras pe teritoriul ]\rii vecine. Un echipaj operativ s-a deplasat la fa]a locului, iar `n urma cercet\rii zonei, au fost observate, pe malul p=r=ului “Rusului”, `n apropierea localit\]ii Fr\t\u]ii Noi, ce este `n aria de competen]\ de la SPF Vicov, mai multe colete, ambalate `n folie de culoare neagr\, ce con]ineau ]ig\ri. Poli]i[tii de frontier\ au supravegheat zona p=n\ diminea]\, când `n jurul orei 07.40, au fost observate dou\ autoturisme de teren care s-au apropiat de coletele abandonate, moment `n care s-a ac]ionat pentru re]inerea [i identificarea persoanelor aflate `n autoturisme.
Abia dup\ ce poli]i[tii de frontier\ suceveni au organizat aceast\ pând\, `n diminea]a de vineri, s-a reu[it re]inerea unui cet\]ean român [i a unuia ucrainean. Astfel, poli]i[tii de frontier\ i-au somat verbal [i cu focuri de avertisment `n plan vertical pe cei doi, `ns\ au fost ignorate avertismentele. Deoarece ambele autoturisme au demarat `n tromb\, au fost executate mai multe focuri de arm\, `n plan vertical [i apoi pe direc]ia pneurilor. {oferul unuia dintre autoturisme – este vorba de un Mitsubishi Pajero – nu a men]inut controlul volanului [i s-a r\sturnat cu jeepul `n p=r=ul “Rusului”. Ocupan]ii ma[inii, un cet\]ean rom=n [i un ucrainean, au `ncercat s\ fug\ de la locul faptei, moment `n care s-a uzat din nou de focuri de arma, reu[indu-se re]inerea acestora, unul dintre cei doi fiind r\nit `n um\r. Este vorba, conform celor spuse de comisarul Ilie Poroch – Seri]an, de un t=n\r de 21 de ani din ora[ul Vicovu de Sus – Florin V. – [i de un alt t=n\r de 28 de ani din Ucraina – Ruslan I.
Ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava a precizat `n acest caz s-a dispus re]inerea celor dou\ persoane pentru 24 de ore, urmând s\ fie prezentate instan]ei cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile, sub acuza]ia de contraband\ [i trecerea ilegal\ a frontierei.
Persoana r\nit\, adic\ t=n\rul contrabandist din Vicovu de Sus, a fost transportat\ la Spitalul Municipal „Sfin]ii Doctori Cosma [i Damian” R\d\u]i. Potrivit managerului unit\]ii spitalice[ti respective, Dorin Tibeic\, t=n\rul a fost adus cu o ambulan]\ `n jurul orei 08.45 av=nd diagnostic pus de medici „plag\ `mpu[cat\ hemotoracic\ dreapt\”. „Nu i-au fost atinse organe vitale [i, prin urmare, via]a nu i-a fost pus\ `n pericol”, a declarat, ieri, Dorin Tibeic\.
Totodat\, `n `ncercarea de a opri cel de-al doilea autoturism, unul dintre poli]i[tii de frontier\ care a participat la p=nd\ [i la ac]iunea de prindere a contrabandi[tilor a fost ag\]at [i t=r=t aproximativ [ase metri. {oferul ma[inii a refuzat s\ opreasc\, reu[ind s\ fug\ de la locul faptei. „Poli]i[tii de frontier\ au solicitat ambulan]a, persoana `mpu[cat\ `n um\r [i poli]istul de frontier\ r\nit fiind transporta]i la Spitalul Municipal R\d\u]i, pentru acordarea de `ngrijiri medicale, `n prezent starea acestora fiind stabil\ din punct de vedere medical”, a ]inut s\ precizeze comisarul Ilie Poroch – Seri]an. ~n urma unor verific\ri ale zonei `n care au fost depistate cele dou\ ma[ini, s-au descoperit 70 de colete care aveau aproximativ 35.000 de pachete de ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\. „Cercet\rile continu\ la fa]a locului, lu=ndu-se m\suri de `nchidere a mai multor direc]ii, `n scopul identific\rii celuilalt autoturism [i a persoanelor implicate”, a declarat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …

No comments

  1. cat a castigat statul de pe urma scumpiri tigarilor dar ceilalti ?????????????