Tuesday , November 29 2022

Contrabanda cu tigari in Gulia, Dolhasca

Miercuri, 16 martie, poli]ia ora[ului Dolhasca a efectuat o serie de controale `n vederea asigur\rii ordinii [i lini[tii publice, prevenirea actelor de violen]\ [i combaterea fenomenului de contraband\. Ac]iunea poli]i[tilor nu s-a `ncheiat f\r\ aplicarea unor m\suri de sanc]ionare, [ase la num\r, `n valoare de 1.454 lei. Poli]ia a depistat [i o femeie ce se ocupa cu comercializarea tig\rilor de contraband\ pe raza satului Gulia, din ora[ul Dolhasca. Femeia domiciliat\ `n municipiul Pa[cani a fost amendat\, iar cele 150 de pachete de ]ig\ri pe care le avea asupra ei, i-au fost confiscate.  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …