Sunday , January 29 2023

Contestația privind atribuirea în regim de urgență a serviciilor de operare a gropii de deșeuri de la Moara a fost respinsă

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația formulată de firma suceveană de salubritate Diasil Service SRL cu privire la încredințarea de către Consiliul Județean Suceava a gestionării gropii de deșeuri de la Moara, provizoriu, până la soluționarea litigiilor legate de procedura de atribuire.

Procedura de operare a depozitului ecologic de deșeuri de la Moara pe situație de urgență a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de către Diasil Service SRL, înregistrarea fiind făcută la CNSC în data de 13 martie.

Conducerea societății Diasil Service SRL a cerut, în principal, anularea în totalitate a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin HCJ nr. 29/28.02.2019 de către Consiliul Județean Suceava, a invitației/invitațiilor de participare transmise operatorilor economici în scopul participării la procedura de atribuire, respectiv a documentației descriptive.

De asemenea, Diasil Service SRL a cerut, în subsidiar, anularea în parte a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin HCJ nr. 29/28.02.2019 de către Consiliul Județean Suceava, cu consecința obligării autorității contractante la transmiterea invitației de participare și către DIASIL SERVICE SRL

Prin Decizia Nr. 520/C11/411 din 04.04.2019 – decizie este obligatorie pentru părți, CNSC a respins, ca nefondată, contestația formulată de Diasil Service SRL, în contradictoriu cu Județul Suceava prin CJ Suceava. Totodată, CNSC a respins, ca nefondat, capătul de cerere de obligare a autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată solicitate de contestatoare. Împotriva deciziei se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.

Reamintim că deliberativul județean a adoptat măsura încredințării pe durată limitată a operării gropii de gunoi după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prezidat de prefectul Mirela Adomnicăi, a solicitat punerea în funcțiune, din considerente de urgență, a depozitului de deșeuri de la Moara, prevalându-se de prevederile unui Memorandum care permite atribuirea temporară a gestionării depozitului de deșeuri unui operator privat prin încredințare directă.

Menționăm însă că Diasil are și o serie de aspecte juridice de soluționat, motiv pentru care a inițiat demersuri și în contencios administrativ, pe data de 9 aprilie urmând a se pronunța o solicitare adresată Curții de Apel Suceava cu privire la strămutarea unui proces.

Precizăm că depozitul ecologic de la Moara este o investiție realizată de Consiliul Județean cu fonduri europene derulate prin așa numitul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor și accesate prin Programul Operațional Sectorial – Mediu (derulat în exercițiul financiar 2007-2013). Deși este finalizat de mai mulți ani, operarea depozitului de deșeuri este blocată din cauza contestațiilor înregistrate la licitația pentru desemnarea operatorului, licitație care a avut loc în mai 2017 și care a fost adjudecată de asocierea firmelor sucevene „Florconstruct”, „Fritehnic” și „Ritmic”. (D.P.)

 

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …