Wednesday , May 29 2024

Consiliul parintilor de la “Petru Rares” a decis: ecusoane da, uniforme ba

N elevii claselor a XII-a de la Colegiul Na]ional “Petru Rare[” [i-au impus punctul de vedere – nu merit\ s\ mai poarte uniforme `n ultimul an n elevii de la “Petru” vor fi obliga]i s\ poarte ecusoane cu poz\ [i cu clasa din care fac parte, iar parcul din fa]a c\minului va fi `nchis dup\ ora 21.00

Luni sear\, la Colegiul Na]ional “Petru Rare[” s-a `ntrunit consiliul reprezentativ al p\rin]ilor,  care a pus `n discu]ie modul `n care unitatea de `nv\]\m=nt `[i va rec\p\ta demnitatea, dup\ problemele pe care le-a avut `n ultimele s\pt\m=ni. Dup\ scandalul consumului de etnobotanice `n excursia organizat\ pe Rarau, dup\ moartea unui copil indicat anterior ca [i consumator de substan]e etnobotanice, p\rin]ii copiilor care fac parte din Consiliul Reprezentativ al P\rin]ilor au decis s\ se `nt=lneasc\ luni sear\ s\ ia decizii ferme `n favoarea copiilor  care `nva]\ `n aceast\ unitate de `nv\]\m=nt.
Lucian Lungu, fostul director al Colegiului Na]ional de Informatic\, fost Inspector General al Inspectoratului {colar Jude]ean, profesor la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, p\rinte acum al unui copil care `nva]\ la “Petru Rare[“, a convocat, `n calitate de pre[edinte al comitetului de p\rin]i, `nt=lnirea la care a participat 41 de p\rin]i, cei vota]i la r=ndul lor anterior ca fiind [efii comitetelor de p\rin]i pe clas\.
“Consiliul reprezentan]ilor p\rin]ilor – 41 de persoane care au reprezentat fiecare clas\ din [coal\ – a discutat ce se poate face pentru ca lucrurile s\ se a[eze bine la “Petru Rare[“. Decizia luat\ a fost ca fiecare elev al Colegiului s\ poarte, la intrarea `n [coal\, c=te un ecuson cu poz\ [i datele de indentificare, de genul din ce clas\ face parte fiecare”, a explicat Lucian Lungu.
Profesorul Lungu, av=nd copil la “Petru Rare[“, s-a implicat `n clarificarea atitudinii generale a p\rin]ilor fa]\ de modul `n care se face educa]ie la “Petru”. El a mai spus c\ s-a organizat [i un fel de “referendum” `n r=ndul elevilor, `n ceea ce prive[te introducerea uniformelor [colare. Votul general a fost `ns\ `mpotriva implement\rii uniformelor, liderii de opinie din clasa a XII-a ar\t=nd c\, `n ceea ce `i prive[te pe ei, nu mai are niciun rost s\ cheltuiasc\ bani pentru aceste uniforme pentru c\ dup\ c=teva luni vor p\r\si oricum liceul. Tinerii liceeni de la “Petru Rare[” vor fi nevoiti totu[i, dup\ ce p\rin]ii lor s-au consultat luni sear\, s\ respecte ni[te minime rigori.
Mai `nt=i, la intrarea `n campusul [colii fiecare elev va trebui s\  prezinte o legitima]ie de elev al Colegiului, pe care sa se afle at=t fotografia, c=t [i datele de identificare ale fiecaruia. Pe de alt\ parte, parcul din fa]a internatului va fi disponibil pentru elevi doar p=n\ la ora 21.00, ulterior elevii interni trebuind s\ mearg\ la culcare sau la studiu. Cei externi nu ar trebui s\ `[i mai caute de lucru `n acest spa]iu din campusul Colegiului Na]ional “Petru Rare[“.
La `nt=lnirea cu p\rin]ii de luni sear\ s-a discutat [i despre impactul mediatic asupra institu]iei de `nv\]\m=nt [i despre m\surile suplimentare ce trebuie luate `mpotriva consumului de substan]e etnobotanice.
Pe de alt\ parte, elevii din clasele superioare de la “Petru Rare[” au demarat o campanie de str=ngere de semn\turi privitoare la lupta `mpotriva consumului de produse etnobotanice, spun administratorii colegiului. ~n subsidiar, organizatorii acestei campanii provoac\ elevii de la “Petru” `ntr-o lupt\ `n instan]\ cu ziarele care au scos `n eviden]\ disfunc]iile care au condus la “def\imarea” [colii lor. “S-a tras concluzia c\ incidentul nefericit privind consumul de etnobotanice este un flagel nu neap\rat specific colegiului, care se `nt=mpl\ [i la alte [coli din jude] [i care trebuie oprit”, a declarat profesorul Lucian Lungu.
Interzicerea fumatului `n parcul Colegiului, interzicerea folosirii acestuia dup\ ora 21 [i m\sura luat\ de obligare a elevilor de la “Petru Rare[” s\ prezinte la intrarea `n liceu legitima]ia de elev sunt primele m\suri luate dup\ ce un elev de clasa a VIII-a de la acest colegiu, recent transferat, a murit `ntr-un spital din Ia[i, la pu]in\ vreme dup\ ce a fost indicat ca fiind consumator de produse etnobotanice. Medicii legi[ti nu au confirmat `ns\ consumul de droguri, fie acestea legale sau nu, ca o cauz\ direct\ a decesului. (Neculai RO{CA)

Vezi si

2.676.184 de buletine de vot pentru alegerile din 9 iunie au ajuns la Suceava

Marți, 28 mai 2024, buletinele de vot pentru alegerile locale din data de 9 iunie …

No comments

  1. bravo lor.lupta pt institutia in care isi petrec 7 ore pe zi, insitutie care este ponegrita de supozitiile voastre..oameni de nimic.mi-e scarba sa citesc atatea ironii si acuzatii..sa ne rugam sa moara si capra vecinilor! asa cum a murit copilul asta la noi in liceu putea muri oricare alt elev care consuma astfel de substante in oricare alt liceu si probabil s-ar fi scris laa fel..e logic ca astfel de situatii sa scoata in evidenta anumite probleme dar de acolo pana unde ati ajuns voi e cale lunga..semanata cu nesimtire si tupeu.

  2. Ei , na si va e ciuda?