Monday , March 27 2023

Consiliul National al FSLI, saptamana viitoare, la Suceava

N “To]i liderii de sindicate jude]ene [i zonale ale FSLI vor participa `n data de 10 septembrie la Consiliul Na]ional ce va avea loc la Gura Humorului. Vom dezbate ce s-a `nt=mplat de cand s-a intrat `n vacan]\, mai ales pe tema salariz\rii. Vom stabili atunci calendarul mi[c\rilor de protest, pentru c\, dac\ nu le organiz\m noi, oamenii vor ie[i haotic `n strad\”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, care num\r\ peste 8.600 membri
Sindicali[tii suceveni `ncep noul an [colar `n for]\, preg\tind noi mi[c\ri de protest, pentru c\, sus]in ei, aceasta este voin]a angaja]ilor din sistem, care au de suferit `n urma reducerii salariilor cu 25%. Drept urmare, s\pt\m=na viitoare, pe 10 septembrie, jude]ul Suceava va g\zdui Consiliul Na]ional al FSLI, la care vor participa to]i liderii jude]eni [i zonali, 67 la num\r, `n cadrul c\ruia se va pune la punct noul calendar al mi[c\rilor de protest. De asemenea, discu]iile sindicali[tilor se vor concentra asupra lefurilor diminuate din luna iulie cu 25%, nout\]ilor ce le aduce Legea Salariz\rii, dar [i a tuturor modific\rilor din sistem ce vor avea impact asupra profesorilor, personalului didactic auxiliar [i nedidactic.
“To]i liderii de sindicate jude]ene [i zonale ale FSLI vor participa `n data de 10 septembrie la Consiliul Na]ional ce va avea loc la Gura Humorului. Vom dezbate ce s-a `nt=mplat de cand s-a intrat `n vacan]\, mai ales pe tema salariz\rii. Vom stabili atunci calendarul mi[c\rilor de protest, pentru c\, dac\ nu le organiz\m noi, oamenii vor ie[i haotic `n strad\”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, care num\r\ peste 8.600 membri.
~nc\ din luna iulie sindicali[tii avertizau c\ din toamn\ vor urma noi proteste, c=nd urmau s\ revin\ la catedre profesorii [i s\ constate c\ salariile diminuate [i munca pe care o vor avea de prestat `n continuare nu se justific\. Ace[tia au luat deja pulsul sistemului de `nv\]\m=nt [i, cel pu]in la nivel jude]ean, starea angaja]ilor indic\ spre reluarea protestelor, sub orice form\ vor stabili liderii sindicali.
~n ceea ce prive[te plata salariilor aferente lunii august a.c., probleme nu sunt, fondurile existente `n momentul de fa]\ fiind suficiente, dup\ cum afirm\ sindicali[tii. “Probleme cu plata salariilor nu sunt pentru c\ sunt foarte pu]ini bani de dat [i `n acest caz se descurc\ cu ce au”, a concluzionat Constantin Cernica.
Pre[edintele Blocului Na]ional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a anun]at `n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, dup\ ce a purtat o serie de discu]ii cu premierul, c\ Legea 330 “va deveni istorie, în septembrie va fi înlocuit\”. Acesta a explicat c\ salariile de referin]\ din noua lege a salariz\rii nu vor mai fi cele din 2009, ci actualele salarii, adic\ cele diminuate cu 25 la sut\. Liderul BNS a mai spus c\ premierul a discutat cu sindicali[tii despre posibile major\ri salariale cu 10-15 la sut\, în 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici, precizând c\, în prezent, o treime din popula]ia activ\, respectiv 1,5 milioane de angaja]i, prime[te salariul minim pe economie. Ar urma ca în fiecare an s\ fie dat\ o lege special\ care va stabili nivelul de salarizare, ]inându-se cont de Legea bugetului din anul respectiv. (Oana PAULIUC)

Vezi si

De la începutul anului s-au înregistrat mai multe cazuri de scarlatină decât în primele șase luni ale anului trecut

62 de copii au fost diagnosticați cu această infecție în primele trei luni ale anului. …