Friday , April 19 2024

Consiliul National al FSLI, saptamana viitoare, la Suceava

N “To]i liderii de sindicate jude]ene [i zonale ale FSLI vor participa `n data de 10 septembrie la Consiliul Na]ional ce va avea loc la Gura Humorului. Vom dezbate ce s-a `nt=mplat de cand s-a intrat `n vacan]\, mai ales pe tema salariz\rii. Vom stabili atunci calendarul mi[c\rilor de protest, pentru c\, dac\ nu le organiz\m noi, oamenii vor ie[i haotic `n strad\”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, care num\r\ peste 8.600 membri
Sindicali[tii suceveni `ncep noul an [colar `n for]\, preg\tind noi mi[c\ri de protest, pentru c\, sus]in ei, aceasta este voin]a angaja]ilor din sistem, care au de suferit `n urma reducerii salariilor cu 25%. Drept urmare, s\pt\m=na viitoare, pe 10 septembrie, jude]ul Suceava va g\zdui Consiliul Na]ional al FSLI, la care vor participa to]i liderii jude]eni [i zonali, 67 la num\r, `n cadrul c\ruia se va pune la punct noul calendar al mi[c\rilor de protest. De asemenea, discu]iile sindicali[tilor se vor concentra asupra lefurilor diminuate din luna iulie cu 25%, nout\]ilor ce le aduce Legea Salariz\rii, dar [i a tuturor modific\rilor din sistem ce vor avea impact asupra profesorilor, personalului didactic auxiliar [i nedidactic.
“To]i liderii de sindicate jude]ene [i zonale ale FSLI vor participa `n data de 10 septembrie la Consiliul Na]ional ce va avea loc la Gura Humorului. Vom dezbate ce s-a `nt=mplat de cand s-a intrat `n vacan]\, mai ales pe tema salariz\rii. Vom stabili atunci calendarul mi[c\rilor de protest, pentru c\, dac\ nu le organiz\m noi, oamenii vor ie[i haotic `n strad\”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, care num\r\ peste 8.600 membri.
~nc\ din luna iulie sindicali[tii avertizau c\ din toamn\ vor urma noi proteste, c=nd urmau s\ revin\ la catedre profesorii [i s\ constate c\ salariile diminuate [i munca pe care o vor avea de prestat `n continuare nu se justific\. Ace[tia au luat deja pulsul sistemului de `nv\]\m=nt [i, cel pu]in la nivel jude]ean, starea angaja]ilor indic\ spre reluarea protestelor, sub orice form\ vor stabili liderii sindicali.
~n ceea ce prive[te plata salariilor aferente lunii august a.c., probleme nu sunt, fondurile existente `n momentul de fa]\ fiind suficiente, dup\ cum afirm\ sindicali[tii. “Probleme cu plata salariilor nu sunt pentru c\ sunt foarte pu]ini bani de dat [i `n acest caz se descurc\ cu ce au”, a concluzionat Constantin Cernica.
Pre[edintele Blocului Na]ional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a anun]at `n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, dup\ ce a purtat o serie de discu]ii cu premierul, c\ Legea 330 “va deveni istorie, în septembrie va fi înlocuit\”. Acesta a explicat c\ salariile de referin]\ din noua lege a salariz\rii nu vor mai fi cele din 2009, ci actualele salarii, adic\ cele diminuate cu 25 la sut\. Liderul BNS a mai spus c\ premierul a discutat cu sindicali[tii despre posibile major\ri salariale cu 10-15 la sut\, în 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici, precizând c\, în prezent, o treime din popula]ia activ\, respectiv 1,5 milioane de angaja]i, prime[te salariul minim pe economie. Ar urma ca în fiecare an s\ fie dat\ o lege special\ care va stabili nivelul de salarizare, ]inându-se cont de Legea bugetului din anul respectiv. (Oana PAULIUC)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …