Saturday , December 3 2022

Consiliul Judetean cere TAROM sa suplimenteze cursele zilnice de la Suceava la Bucuresti

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava nu exclude ca, `n cazul `n care pia]a va cere acest lucru, s\ se introduc\ [i curse spre Constan]a n pe l=ng\ lucr\rile de modernizare a pistei, f\cute cu fonduri europene, de la bugetul jude]ului vor fi alocate fonduri pentru modernizarea drumului care face leg\tura dintre aeroport [i [oseaua na]ional\
Consiliul Jude]ean Suceava a cerut Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii [i companiei TAROM s\ introduc\ `nc\ o curs\ zilnic\, dup\ amiaza, pe ruta Suceava – Bucure[ti [i retur, motiv=nd c\ num\rul de solicit\ri este mare [i o singur\ curs\ pe zi este insuficient\. Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, c\ la propunerea directorului Aeroportului Suceava a solicitat Ministerului Transporturilor [i TAROM s\ mai introduc\ o curs\ zilnic\. „Am solicitat Ministerului Transporturilor [i companiei TAROM suplimentarea cu `nc\ o curs\ pe zi spre Suceava – Bucure[ti [i retur, ideal ar fi ca acest lucru s\ se `nt=mple dup\ amiaz\, `n jurul orei 16 – 17 pentru c\, cel pu]in `n ultimele trei s\pt\m=ni, nu se mai g\sesc bilete la TAROM, fiind foarte aglomerat [i diminea]a, dar [i seara”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat c\ dore[te dublarea curselor spre [i dinspre Suceava `n capitala Rom=niei pentru c\ acest lucru pare a fi rentabil, datorit\ cererii tot mai mari `n ultima perioad\. Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a declarat c\ are `n vedere [i unele demersuri pentru a chema [i mai multe companii aeriene ca s\ opereze de pe Aeroportul Sucevei.
„Pia]a ne-a ar\tat c\ acest lucru merit\ a fi f\cut [i este firesc s\ fie a[a pentru c\ alte zone cum ar fi Timi[oara sau Clujul circul\ cu c=te cinci sau chiar [ase curse pe zi. Am v\zut c\ tot mai mul]i oameni, at=t oameni de afaceri, c=t [i turi[ti sau cei care lucreaz\ `n str\in\tate, folosesc aceast\ variant\ de transport pe calea aerului”, a spus [eful administra]iei jude]ene. ~ntrebat cu privire la o posibil\ introducere a unei curse TAROM de la Suceava la Constan]a, m\car `n perioada de var\, [eful administra]iei jude]ene sucevene a declarat c\ nu exclude aceast\ variant\, cu condi]ia ca s\ fie cerere `n acest sens. „Dac\ pia]a va cere a[a ceva, sigur c\ vom solicita companiei TAROM s\ introduc\ curse spre Constan]a. Nu am nimic `mpotriv\, dar probabil c\ atunci c=nd va `ncepe sezonul estival. Va trebui, `n primul r=nd s\ facem o testare de pia]\”, a declarat Gheorghe Flutur.
El a ad\ugat c\ va continua modernizarea aeroportului prin proiectul cu finan]are european\, dar [i prin alte proiecte cu alte surse de finan]are. Un exemplu `n acest sens este un proiect de modernizare a drumului care leag\ aeroportul de [oseaua na]ional\, proiect care va demara `n acest an [i se face cu fonduri de la bugetul jude]ului. De asemenea, vor fi asfaltate toate parc\rile de la aeroport, iar aerogara va fi dotat\ `n `ntregime cu geamuri termopan pentru a mai reduce din pierderile de c\ldur\, mai ales `n perioada sezonului rece. „Vom face `n continuare amenaj\ri pentru ca acest aeroport s\ arate ca unul interna]ional”, a mai dat asigur\ri Gheorghe Flutur.
Aeroportul Suceava deserve[te [i municipiul Boto[ani, iar num\rul de c\l\tori pentru Boto[ani a crescut, mul]i beneficiari fiind pe lista de a[teptare. „Avem contacte [i cu alte companii care s\ opereze pe aeroportul sucevean spre alte destina]ii [i `n str\in\tate, cum am mai avut”, a spus Gheorghe Flutur.
Reamintim c\ Aeroportul Interna]ional „{tefan cel Mare” este primul din ]ar\ care se modernizeaz\ prin Programul Opera]ional Sectorial (POS) Transporturi, iar `n urma investi]iilor, care vor fi finalizate `n martie 2014, vor putea opera avioane de tipul Boeing 767 seria 300, cu 290 – 350 de pasageri sau cargo, care pot transporta 100 de tone de marf\, `n condi]iile `n care avionul de referin]\ actual pentru aeroportul sucevean este ATR 42. ~n urma implement\rii proiectului de modernizare prin POS Transporturi, pista va fi prelungit\ de la 1.800 de metri la 2.460 de metri, iar l\]imea acesteia de la 30 la 45 de metri, urm=nd s\ fie construit\ o pist\ elastic\ ce va permite aterizarea [i decolarea unor aeronave mari. Sistemul de balizaj va fi `nlocuit cu un sistem cu lumin\ reglabil\ [i dirijabil\ [i va fi instalat [i un sistem automat ILS care va aduce aeronavele la pist\ pe vreme nefavorabil\ sau de cea]\ la sol. Proiectul prevede construc]ia unui nou turn de control cu o `n\l]ime de 20 de metri, dar [i montarea unui grup electrogen special care s\ produc\ energie electric\ `n cazul unei avarii la re]eaua electric\.
Pe de alt\ parte, terminalul acestui aeroport, care `n prezent poate procesa 150 de pasageri pe or\, va fi modernizat cu fonduri ale administra]iei jude]ene.
Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu [i pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, au semnat, `n 28 octombrie 2011, la Suceava, contractul de modernizare a Aeroportului Suceava prin POS Transporturi, investi]ia, `n valoare de 39,5 milioane de euro, fiind finan]at\ de UE, bugetul na]ional [i jude]ean.
Pentru extinderea pistei de aterizare-decolare, CJ Suceava a achizi]ionat mai multe terenuri din zon\ [i ulterior a decis ca dreptul de administrare a bunurilor din domeniul public al jude]ului Suceava, care au fost predate `n administrare Regiei Autonome „Aeroportul {tefan cel Mare Suceava”, s\ se exercite pe durata existen]ei Aeroportului „{tefan cel Mare” Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. cursele sant goale in marea majoritate,cred ca flutur vrea mai multe curse pentru a-l pupa mai des pe basescu in partea posterioara

  2. ..ati sters ce am scris, nu mai citesc la voi, promit!

  3. …ce faceti, nu ma lasati oleaca?

  4. Bai, fratilor, t

  5. Vin alegerile si nici nu ma gandeam sa nu auzim de aeroport!

  6. Cu Taromul circula autoritatile ,oamenii de afaceri,in special pe banii statului,si de fapt toti cei ce au nevoie,neavand alternativa..Noi cei ce calatorim pe banii nostri am vrea o companie low-cost,astfel concurenta sa duca la progres.Exemplu avem in Ungaria,unde Malevul e pe duca,in timp ce Wizzair e in crestere.