Tuesday , May 17 2022

Conform recensamantului, in judet cele mai numeroase minoritati sunt cele ale ucrainenilor, romilor si lipovenilor

Comisia Jude]ean\ pentru Recens\m=ntul Popula]iei [i al Locuin]elor a publicat un nou set de date preliminare referitoare la recens\m=ntul realizat `n perioada 20- 31 octombrie 2011 N acestea arat\ c\ `n jude] sunt 600.346 sunt români, 155 sunt maghiari, 314 sunt germani, 6.071 sunt ucraineni, 28 de etnie turc\, 1.530 de etnie rus lipovean\ [i doar 3.252 de romi

Cele mai recente rezultate preleminare ale Recens\m=ntului Popula]iei [i al Locuin]elor, realizat `n anul 2011, eviden]iaz\ c\ popula]ia stabil\ a Sucevei este de 614.451 de persoane, densitatea popula]iei fiind de 71,8 locuitori pe kmp.~n total, în jude]ul Suceava, din popula]ia de 614.451 de locuitori, 600.346 sunt români, 155 sunt maghiari, 314 sunt germani, 6.071 sunt ucraineni, 28 de etnie turc\, 1.530 de etnie rus lipovean\ [i doar 3.252 de romi [i-au declarat etnia.
În ceea ce prive[te religia locuitorilor jude]ului, 534.998 s-au declarat ortodoc[i, 6.776 romano- catolici, 1.305 greco- catolici, 78- reforma]i, 3.307- bapti[ti, 47.244- penticostali, 3912- adventi[ti de ziua a [aptea, 14.506- de alt\ religie, 387- f\r\ religie, 191- atei, iar 1.747 de persoane nu [i-au declarat religia.
Rezultatele definitive ale Recens\m=ntului realizat `n anul 2011 vor fi disponibile începând cu semestrul II al anului 2013.
~n ceea ce prive[te dotarea locuin]elor sucevenilor cu principalele instala]ii [i dependin]e, rezultatele preliminare ale recens\m=ntului reliefeaz\ faptul c\ din totalul locuin]elor din jude], 55,2% au alimentare cu ap\ în locuin]\, cele mai mari ponderi ale locuin]elor care dispun de ap\ fiind înregistrate în municipiul Suceava, F\lticeni [i R\d\u]i.
La nivelul jude]ului Suceava, 81,2% din locuin]e sunt dotate cu buc\t\rie în
interiorul locuin]ei, iar la nivelul municipiului Suceava 94,8% din totalul locuin]elor dispun de buc\t\rie în c\min.
În 76 localit\]i se înregistreaz\ ponderi ridicate (peste 70,0%) ale dot\rii locuin]elor cu buc\t\rie, localitatea Sadova eviden]iindu-se cu un procent de 95% al locuin]elor dotate cu buc\t\rie. Situa]ia se prezint\ bine [i `n localit\]i precum Suceava, F\lticeni, Bro[teni, Vatra Dornei sau R\d\u]i unde peste 90% dintre cet\]eni beneficiaz\ de facilit\]ile unei buc\t\rii aflate `n interiorul locuin]ei.
Dotarea locuin]elor cu baie este mai redus\, numai 50,8% din totalul acestora de]inând o baie în interiorul locuin]ei. Discrepan]a dintre categoriile de localit\]i este mare, 75,4% dintre locuin]ele înregistrate în municipii [i ora[e [i doar 32,2% dintre cele aflate în comune dispunând de baie în interiorul locuin]ei. În municipiul re[edin]\ de jude], 93,1% din totalul locuin]elor conven]ionale dispun de baie în interiorul locuin]ei. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Incendiu uriaș la o firmă de prelucrarea lemnului din Vatra Dornei (VIDEO)

Duminică seara, la ora 22.41, a fost anunțată izbucnirea unui puternic incendiu la clădirile unei …