Thursday , April 18 2024

Concursul Interjudetean de Matematica „Memorialul David Hrimiuc” a ajuns la cea de-a saptea editie

Anul acesta, `n perioada 27 – 31 octombrie, a avut loc edi]ia cu num\rul [apte a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „Memorialul David Hrimiuc”. Acest concurs s-a desf\[urat la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, sub patronajul Societ\]ii de {tiin]e Matematice, `n colaborare cu Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava [i ora[ul Gura Humorului. Pre[edintele de onoare al concursului a fost profesorul Gheorghe Marchitan, pre[edinte de concurs a fost Traian Duminic\ iar inspectorul de specialitate a fost profesoara Marinela Cristina Cimpoe[u. La acest concurs a participat un num\r de 231 elevi, care au reprezentat 32 de [coli din jude]ele Suceava, Neam] [i Bac\u. Eleviii talenta]i au fost recompensa]i, iar suma total\ a premiilor acordate a fost de 7.224 lei. Elevii care se pot m=ndri cu un loc frunta[ `n topul „matematicienilor” din jude] sunt: R\zvan Miro[ elev `n clasa a treia la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Georgiana Covaliu, Adrian Grabovschi, Cezara Marcu, Diana Lucaci elevi ai {colii cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, Sebastian Sp=nu elev al {colii Nr. 3 „Bogdan Vod\” C=mpulung Moldovenesc [i Remus Bompa elev al Colegiului Na]ional „Nicu Gane” F\lticeni. Premiul doi le-a revenit elevilor: Anca Pavel de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Diana Boca, Ionu] Gheorghiu, Andreea Mereut\ de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, R\zvan Sologiuc de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Vatra Dornei, Alexandra Manciu, C\t\lina Bodnar de la {coala cu clasele I-VIII „Ion Creang\” Suceava, Daniel Teodorovici de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Suceava [i Diana T\nase de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 Suceava. Elevii care au luat premiul trei sunt: Maria Magdalena Cepoi, Flavian Moro[an de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Miruna Cri[an, Andreea Lazarec, Denisa Simeria, Ioana Manolache de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, {tefan Dominte, Ioana Mihailiuc de la {coala Nr. 3 „Bogdan Vod\” C=mpulung Moldovenesc, Irina Ciocalan de la Colegiul Na]ional „Nicu Gane” F\lticeni, {tefania Boamp\ de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Ion Irimescu” F\lticeni. Din datele furnizate de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, se poate spune c\ edi]ia a [aptea a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „David Hrimiuc” a fost o veritabil\ reu[it\ din toate punctele de vedere. Directorul Dorel Isp\[oiu, cel care a condus colectivul de organizatori, a vrut ca aceast\ activitate sa aib\ o ]inut\ `nalt\, `n care calitatea, perfec]iunea [i mul]umirea sufleteasc\ a fiec\rui participant s\ predomine. Totodat\, acestea sunt [i `nsu[irile apreciate de profesorul David Hrimiuc, cel c\ruia i s-a dedicat acest memorial. Buna organizare a manifest\rii [i amploarea pe care a avut-o evenimentul la nivel regional, i-a f\cut pe participan]i, elevi [i profesori, profesori coordonatori sau evaluatori s\ r\m=n\ impresiona]i de acest concurs. Eleviii pasiona]i de matematic\ [i-au putut „etala” aptitudinile `n cadrul acestui concurs, iar `n acela[i timp, concursul [i-a atins ]elul, [i anume: dezvoltarea spiritului competitiv al tinerilor matematicieni [i sus]inerea `naltei performan]e. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …