Saturday , January 28 2023

Concursul Interjudetean de Matematica „Memorialul David Hrimiuc” a ajuns la cea de-a saptea editie

Anul acesta, `n perioada 27 – 31 octombrie, a avut loc edi]ia cu num\rul [apte a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „Memorialul David Hrimiuc”. Acest concurs s-a desf\[urat la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, sub patronajul Societ\]ii de {tiin]e Matematice, `n colaborare cu Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava [i ora[ul Gura Humorului. Pre[edintele de onoare al concursului a fost profesorul Gheorghe Marchitan, pre[edinte de concurs a fost Traian Duminic\ iar inspectorul de specialitate a fost profesoara Marinela Cristina Cimpoe[u. La acest concurs a participat un num\r de 231 elevi, care au reprezentat 32 de [coli din jude]ele Suceava, Neam] [i Bac\u. Eleviii talenta]i au fost recompensa]i, iar suma total\ a premiilor acordate a fost de 7.224 lei. Elevii care se pot m=ndri cu un loc frunta[ `n topul „matematicienilor” din jude] sunt: R\zvan Miro[ elev `n clasa a treia la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Georgiana Covaliu, Adrian Grabovschi, Cezara Marcu, Diana Lucaci elevi ai {colii cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, Sebastian Sp=nu elev al {colii Nr. 3 „Bogdan Vod\” C=mpulung Moldovenesc [i Remus Bompa elev al Colegiului Na]ional „Nicu Gane” F\lticeni. Premiul doi le-a revenit elevilor: Anca Pavel de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Diana Boca, Ionu] Gheorghiu, Andreea Mereut\ de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, R\zvan Sologiuc de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Vatra Dornei, Alexandra Manciu, C\t\lina Bodnar de la {coala cu clasele I-VIII „Ion Creang\” Suceava, Daniel Teodorovici de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Suceava [i Diana T\nase de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 Suceava. Elevii care au luat premiul trei sunt: Maria Magdalena Cepoi, Flavian Moro[an de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Miruna Cri[an, Andreea Lazarec, Denisa Simeria, Ioana Manolache de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, {tefan Dominte, Ioana Mihailiuc de la {coala Nr. 3 „Bogdan Vod\” C=mpulung Moldovenesc, Irina Ciocalan de la Colegiul Na]ional „Nicu Gane” F\lticeni, {tefania Boamp\ de la {coala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Ion Irimescu” F\lticeni. Din datele furnizate de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, se poate spune c\ edi]ia a [aptea a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „David Hrimiuc” a fost o veritabil\ reu[it\ din toate punctele de vedere. Directorul Dorel Isp\[oiu, cel care a condus colectivul de organizatori, a vrut ca aceast\ activitate sa aib\ o ]inut\ `nalt\, `n care calitatea, perfec]iunea [i mul]umirea sufleteasc\ a fiec\rui participant s\ predomine. Totodat\, acestea sunt [i `nsu[irile apreciate de profesorul David Hrimiuc, cel c\ruia i s-a dedicat acest memorial. Buna organizare a manifest\rii [i amploarea pe care a avut-o evenimentul la nivel regional, i-a f\cut pe participan]i, elevi [i profesori, profesori coordonatori sau evaluatori s\ r\m=n\ impresiona]i de acest concurs. Eleviii pasiona]i de matematic\ [i-au putut „etala” aptitudinile `n cadrul acestui concurs, iar `n acela[i timp, concursul [i-a atins ]elul, [i anume: dezvoltarea spiritului competitiv al tinerilor matematicieni [i sus]inerea `naltei performan]e. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …