Concurs pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din cadrul USV

reportersite
05 iulie 2020, 22:00

Concursul pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) începe azi, cu depunerea dosarelor candidaților. Modificarea calendarului concursului pentru selecția decanilor a fost aprobată în data de 3 iulie, când a fost emis Ordinul USV.

Candidații au termen pentru înregistrarea candidaturii data de 10 iulie, urmând ca în zilele de 13 și 14 iulie să fie avizate dosarele eligibile. Interviurile candidaților în cadrul comisiei de concurs, programate în perioada 15-22 iulie, se vor desfășura pe bază de programare, iar rezultatele vor fi anunțate în termen de maxim 24 de ore de la încheierea interviurilor.

„Concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura potrivit noului calendar, publicat pe pagina web a universității. De asemenea, planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. Doar candidații care au primit avizul din partea Consiliului facultății vor fi evaluați de comisia de concurs, care va fi formată din Rector și cei 4 prorectori. Menționăm faptul că membrii comisiei nu trebuie să fie în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, așa cum au fost aceste stări definite prin Legea Educației Naționale și Carta Universității <ștefan cel Mare> din Suceava”, se precizează în anunțul USV.

În vederea selecției decanului unei facultăți, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează candidații, pe baza calității planului managerial, a compatibilității planului managerial al candidatului cu planul managerial al Rectorului, a cunoștințelor privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului). Criterii de evaluare sunt și modul de relaționare și de comunicare și componența echipei propuse pentru conducerea facultății.

Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, în secțiunea Alegeri. În situația în care niciun candidat nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii sau nu există cel puțin 2 candidați avizați de Consiliul facultății, concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar. (Oana NUȚU)