Tuesday , November 29 2022

Concurs Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie, la Suceava

A IV-a edi]ie a Concursului Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie se desf\[oar\ în perioada 9 – 16 iunie 2011, la Suceava, expozi]ia concurs fiind organizat\ de Palatul Copiilor Suceava [i  Inspectoratul {colar al Jude]ului în parteneriat cu Iulius Mall.
Cele peste 200 de lucr\ri din 11 jude]e, Buz\u, Prahova, Ia[i, Mure[, Vrancea, Bac\u, Vaslui, Olt, Oradea, Neam] [i Suceava, pot fi vizitate  p=n\ pe 16 iunie 2011.
Concursul este delimitat `n patru sec]iuni, respectiv Confec]ii (“Crea]ii vestimentare de zi”, “}inute de sear\”, “Crea]ii vestimentare fantezii”, “Crea]ii vestimentare în miniatur\” [i “Accesorii vestimentare cusute”), Art\ textil\ (colaje, tablouri decorative, obiecte decorative, juc\rii, accesorii vestimentare, broderie [i cus\turi), Tapiserie (din sfoar\ înodat\, tapiserie ]esut\, tapiserie realizat\ prin tehnic\ mixt\) [i marochin\rie (“Obiecte decorative” [i “Accesorii”).
Evenimentul face parte din Calendarul Activit\]ilor Educative Extra[colare pentru anul [colar 2010-2011 [i este coordonat de prof. Cristina Macoveiciuc Hream\t\, prof. Marcela Olga Reu] [i maistru Elena Voinoiu de la Palatul Copiilor Suceava. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Ziua Bucovinei și Ziua Marii Uniri au fost sărbătorite cu fast la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Toată suflarea Colegiului a purtat costume populare. Unitatea de învățământ a răsunat de cântece patriotice, …