Tuesday , November 29 2022

Concurs de creativitate `n domeniul software, organizat de Colegiul National de Informatica “Spiru Haret”

~n perioada 4- 6 aprilie, colegiul sucevean va g\zdui cea de-a IX-a edi]ie a concursului “[email protected]” N ultima zi alocat\ `nscrierilor este 22 martie
La `nceputul lunii aprilie, Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” organizeaz\ cea de-a IX-a edi]ie a concursului de creativitate `n domeniul software “[email protected]”, concurs ce a reu[it s\ devin\ o tradi]ie `n peisajul competi]ional al `nv\]\m=ntului de informatic\. Concursul care se adreseaz\ deopotriv\ elevilor de gimnaziu cât [i elevilor de liceu, se va
desf\[ura `n perioada 4- 6 aprilie, `n incinta colegiului sucevean.
“Ca în fiecare an suntem preocupa]i de depistarea [i promovarea valorilor autentice, iar `n acest sens Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” organizeaz\ cea de-a IX-a edi]ie a acestei competi]ii. Prestigiul acestui concurs are la baz\ atât calitatea [i nivelul ridicat al problemelor propuse, cât [i elevii premia]i, mul]i fiind ast\zi speciali[ti în domeniul soft la diferite institu]ii din întreaga lume”, a declarat Virginel Iordache, directorul colegiului sucevean.
Elevii apar]in=nd `nv\]\m=ntului liceal vor avea de elaborat fie un soft educa]ional, un soft utilitar [i jocuri, fie pagini WEB, cu tema “Solidaritate `ntre genera]ii”. Elevii apar]in=nd claselor a III-a sau a IV-a vor participa la un concurs de desene pe calculator cu tema “Lumea pove[tilor”. În timpul concursului elevii vor realiza un desen pe calculator sau o prezentare PowerPoint a uneia dintre pove[tile lui Slavici, Andersen sau Creang\.
Pentru elevii din cadrul sec]iunii “~nv\]\m=nt gimnazial”, concursul const\ `ntr-un test gril\ alc\tuit din probleme de logic\ [i de matematic\ cu grade diferite de dificultate.
Ultima zi alocat\ `nscrierilor este 22 martie. Sus]inerea lucr\rilor se va face cu ajutorul calculatorului [i a video-proiectorului, iar instalarea lucr\rilor pe calculatoare se va face de c\tre fiecare participant `n seara zilei de 4 aprilie. Chiar dac\ proiectul este realizat de c\tre o echip\ format\ de mai mul]i elevi, la concurs poate participa numai unul, cel care va prezenta lucrarea `n fa]a comisiei.
“Doar `n competi]ie putem promova [i antrena valorile, iar an de an, prin participarea la concursurile [colare na]ionale [i rezultatele remarcabile ob]inute în competi]iile interna]ionale, elevii din România au dovedit c\ sunt capabili de performan]e deosebite”, a mai ad\ugat Iordache. (Adelina T.)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …