Monday , November 28 2022

Concurs cu premii pentru cei care achita impozitele cu cardul

N contribuabilii suceveni vor putea s\ beneficieze de premii din partea B\ncii Transilvania dac\ achit\ impozitele la Prim\rie `n lunile februarie [i martie

Prim\ria Suceava [i Banca Transilvania au ini]iat un concurs cu premii `n bani. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de c\tre primarul Ion Lungu care a precizat c\ aceast\ competi]ie se adreseaz\ pl\titorilor de impozite cu cardul. Astfel, cei care vor achita impozitele [i taxele locale cu ajutorul cardurilor `n luna februarie [i `n luna martie vor fi selecta]i pentru a participa la un concurs cu premii acordate de c\tre Banca Transilvania. Cu alte cuvinte, celor care p=n\ pe 31 martie `[i vor pl\ti taxele [i impozitele locale cu cardul prin intermediul POS-urilor instalate la Prim\rie li se vor putea da diverse sume de bani de la banca respectiv\, care a instalat aparatele POS la ghi[ee. Plafonul maxim al premiilor va fi de 2.500 de lei. Potrivit primarului Ion Lungu, vor fi acordate 10 premii cu valori cuprinse `ntre 50 de lei [i 250 de lei iar c=[tig\torii vor fi desemna]i prin tragere la sor]i, pe 11 aprilie. ~n ultima perioad\, num\rul sucevenilor care achit\ diverse contribu]ii la prim\rie cu ajutorul cardului a crescut sim]itor. Potrivit edilului [ef al municipiului re[edin]\ de jude], niciun angajat al Prim\riei Suceava nu va putea s\ participe la concurs. (D.P.)

Vezi si

Polițiștii suceveni au intervenit anul acesta la peste 2.300 de cazuri de violență în familie. Cum putem ajuta un cunoscut care este victimă a unei forme de violență domestică 

În fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea …