Saturday , December 9 2023

CONBucovina, partener la modernizarea DJ 174, a primit lucrari de `nca 1,34 milioane lei

CONBucovina SA, ca parte contractant\  în proiectul de modernizare a DJ 174, Vatra Dornei – {aru Dornei, Panaci, a ob]inut înca o parte din lucr\rile de investi]ii ce se desf\[oara în acest perimetru. Atribuirea lucr\rilor în valoare totala de 1.349.597 lei a fost f\cuta luni, 1 noiembrie a.c., printr-un act adi]ional la contractul de lucr\ri mai vechi, dat=nd din 2009. Autoritatea contractanta – Consiliul Jude]ean Suceava a stabilit ca firma suceveana este cea mai în m\sura sa execute o alta componenta a lucr\rilor de modernizare a drumului jude]ean, CON Bucovina candid=nd f\ra concuren]i. Investi]ia este finan]ata prin Programul opera]ional – regional 2007 – 2013. CON Bucovina SA a ob]inut calitatea de executant a unor lucr\ri în cadrul acestui proiect prin negociere f\ra anun] de participare, în condi]iile în care acestea fac parte din categoria lucr\ri, produse sau servicii suplimentare care sunt comandate în condi]iile stricte stabilite în directiva UE.
CONBucovina a adjudecat lucr\rile conform contractului de atribuire pentru pre]ul cel mai sc\zut oferit, f\ra licita]ie electronic\. Data de atribuire a contractului este 10 octombrie 2010, cu 20 de zile înainte de anun]ul de atribuire. Societatea comerciala suceveana a fost de altfel singura participanta la concursul de atribuire a contractelor [i nu are voie sa subcontracteze lucr\rile angajate.
Programul opera]ional Regional 2007 – 2013  vizeaza îmbun\t\]irea infrastructurii  regionale [i locale de transport. Domeniul de interven]ie  2.1., conform normelor europene vizeaza reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene [i str\zi urbane.
La modernizarea DJ 174, CON Bucovina este deja partener de afaceri, în urma licita]iei din 2009 cu firmele Eurostrade [i Cominco Bucovina. Valoarea totala a lucr\rilor este de 9,9 milioane de euro.(N.R.)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …