Tuesday , February 27 2024

Comunicat de presă – Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni

 

 

Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni

În data de 26 mai 2020, UAT Municipiul Fălticeni, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, Contractul de finanțare pentru implementarea Proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni“, Cod SMIS 136253, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Fălticeni prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetațeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (optimizarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

Rezultat program 1: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung.

Rezultat program 2: Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

Rezultat program 3: 70 de persoane din cadrul grupului țintă instruite în ceea ce privește planificarea strategică și utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 3.878.139,42 lei, din care valoarea cofinanțării UE: 3.296.418,51 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 504.158,13 lei (13%), cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului (Bugetul local) – 77.562,78 lei (2%).

Data începerii proiectului: 26.05.2020 / Data finalizării proiectului: 25.11.2022

Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Maria Bulaicon – manager proiect, e-mail: [email protected], telefon 0230.542.056, adresă poștală – UAT Municipiul Fălticeni, str. Republicii, nr. 13.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

Vezi si

Victor Pancu, fostul jucător și antrenor al echipei locale de volei, a încetat din viață la 74 de ani

Lumea voleiului sucevean este în doliu, după ce fostul jucător și antrenor al echipei locale …