Tuesday , November 28 2023

Comitetul de sanatate, o „inventie suceveana” preluata si extinsa de ministrul Sanatatii la nivel national

Comitetul jude]ean de s\n\tate – o „crea]ie” a administra]iei jdue]ene sucevene dup\ preluarea de c\tre administra]iile locale [i cea jude]ean\ a mai multor unit\]i spitalice[ti, l-a impreionat pl\cut pe ministrul S\n\t\]ii, Cseke Attila, aflat `n vizit\ la Suceava, `n cursul zilei de vineri. Ministrul s-a `nt=lnit vineri cu reprezentan]ii acestei structuri – primari [i directori de spitale – dup\ care i-a spus pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, c\ „a furat” aceast\ idee de la Suceava [i a introdus-o `n pachetul legislativ al Ministerului S\n\t\]ii. Cseke Attila a spus c\ a auzit pentru prima dat\ de acest comitet jude]ean de s\n\tate de la secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, medicul ginecolog sucevean Cristian Irimie. Ministrul a participat la o `ntrevedere cu reprezentan]ii acestui comitet [i ar fi tras concluzia c\ `n urma discu]iilor periodice la care particip\ at=t primari, c=t [i managerii spitalelor se pot evita sau pre`nt=mpina o serie de probleme ce pot ap\rea `n unit\]ile spitalice[ti din jude] [i a considerat c\ este mai bine s\ fie implementat\ o astfel de idee [i la nivel na]ional. Ministrul l-a felicitat pe Gheorghe Flutur pentru ideea de a `nfiin]a cu c=teva luni `n urm\ acest comitet jdue]ean de s\n\tate [i a spus c\ el consier\ c\ aceste comitete jude]ene vor trebui s\ se `nt`lneasc\ cel pu]in odat\ pe lun\. „Este necesar\ `n pachetul legislativ o reglementare `n acest sens. Consiliile jude]ene, locale [i prim\riile trebuie s\ se implice `n procesul descentraliz\rii. Avem nevoie de opinia speciali[tilor pe diverse paliere, cel pu]in odat\ pe lun\. Nu cred c\ trebuie s\ invent\m ceva nou”, a declarat Cseke Attila. El a ar\tat c\ `n cadrul acestor comitete pot fi elaborate strategii jude]ene `n domeniul s\n\t\]ii [i m\suri care se doresc a fi implementate la nivel jude]ean. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …