Wednesday , November 29 2023

Comisie de audit Schengen pentru aeroportul de la Suceava

~n aceast\ s\pt\m=n\, o comisie de la Bucure[ti va sosi la Suceava pentru a realiza un audit la aeroportul Schengen. Vicepre[edintele Consiliului Jud]eean Suceava, Vasile Ilie, a declarat c\ auditul va avea loc `n zilele de joi [i vineri iar aceast\ procedur\ este necesar\ pentru modul `n care ar putea evolua activitatea Aeroportului „{tefan cel Mare”. De altfel, Vasile ile s-a ar\tat a fi optimist `n ce prive[te rezultatul, spun=nd c\ au fost f\c]i `n cursul acestui an o serie de pa[i necesari `n ce prive[te modernizarea unora din obiectivele de la aeroport. „Auditul va fi joi [i vineri [i sper s\ confirme. Din informa]iile pe care le am, noi st\m mai bine dec=t alte aeroporturi din ]ar\ din punctul de vedere al `ndeplinirii condi]iilor de aderare la spa]iul Schengen. S-au f\cut amenaj\rile cerute”, a declarat Vasile Ilie, preciz=nd c\ este vorba, printre altele, despre cabinele pentru poli]ie, vam\ [i alte categorii de personal care `[i desf\[oar\ activitatea `n zon\. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …