Tuesday , May 17 2022

Comemorarea eroilor martiri anticomunisti la Biserica monument „Nasterea Maicii Domnului”

În fiecare an, pe 9 martie, Biserica Ortodox\ Român\, îi pr\znuie[te pe Cei 40 de Mucenici din Sevastia, prilej de aducere aminte [i a celor care s-au jertfit în temni]ele regimului comunist de la noi [i de pretutindenea, fiind o zi special\ de pomenire a lor. Cu aceast\ ocazie, Parohia „Na[terea Maicii Domnului”-Suceava, v\ invit\, ca în fiecare an, miercuri, s\ participa]i la o slujb\ special\ de pomenire a eroilor rezisten]ei anticomuniste, mai ales c\ biserica, situat\ în imediata vecin\tate a Palatului de Justi]ie, este un monument dedicat martirilor ce s-au jertfit temni]ele gulagului comunist. Festivit\]ile comemorative vor debuta cu Acatistul celor 40 de Mucenici, urmate de o slujb\ special\ de pomenire a eroilor trecu]i la Domnul, care s-au jertfit în temni]a ro[ie. Înc\ din anul 1996, Arhiepiscopia Ortodox\ Român\ din Cele Dou\ Americi, p\storit\ de Î.P.S. Arhiepiscop Nicolae Condrea, a decretat aceast\ zi întru cinstirea [i vrednica aducere aminte a celor care L-au m\rturisit pe Hristos în gulagul comunist. (Adrian POPOVICI)

Vezi si

În județul Suceava s-a autorecenzat 37.7% din populația rezidentă estimată. Perioada de autorecenzare s-a prelungit până pe 27 mai

Comunele Bălăceana, Ciocănești, Breaza, Moldova Sulița, Ilișești, Zamostea și municipiul Câmpulung Moldovenesc dețin locurile fruntașe, …