Wednesday , December 8 2021

Comemorarea eroilor martiri anticomunisti la Biserica monument „Nasterea Maicii Domnului”

În fiecare an, pe 9 martie, Biserica Ortodox\ Român\, îi pr\znuie[te pe Cei 40 de Mucenici din Sevastia, prilej de aducere aminte [i a celor care s-au jertfit în temni]ele regimului comunist de la noi [i de pretutindenea, fiind o zi special\ de pomenire a lor. Cu aceast\ ocazie, Parohia „Na[terea Maicii Domnului”-Suceava, v\ invit\, ca în fiecare an, miercuri, s\ participa]i la o slujb\ special\ de pomenire a eroilor rezisten]ei anticomuniste, mai ales c\ biserica, situat\ în imediata vecin\tate a Palatului de Justi]ie, este un monument dedicat martirilor ce s-au jertfit temni]ele gulagului comunist. Festivit\]ile comemorative vor debuta cu Acatistul celor 40 de Mucenici, urmate de o slujb\ special\ de pomenire a eroilor trecu]i la Domnul, care s-au jertfit în temni]a ro[ie. Înc\ din anul 1996, Arhiepiscopia Ortodox\ Român\ din Cele Dou\ Americi, p\storit\ de Î.P.S. Arhiepiscop Nicolae Condrea, a decretat aceast\ zi întru cinstirea [i vrednica aducere aminte a celor care L-au m\rturisit pe Hristos în gulagul comunist. (Adrian POPOVICI)

Vezi si

50 de echipaje de poliție acționează pe șoselele din județ pentru supravegherea și fluidizarea traficului în condiții de iarnă

Peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică și 50 de autospeciale de poliție …