Sunday , July 21 2024

Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni, la ceas aniversar

N `ntre 22-24 octombrie a.c., la Colegiul Na]ional “Nicu Gane” F\lticeni vor fi aniversa]i cei 140 de ani de existen]\ institu]ional\ n la deschiderea festiv\ a manifest\rilor dedicate Zilelor Colegiului sunt a[tepta]i peste 100 de oaspe]i – scriitorul Grigore Ilisei, reprezentan]i ai Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, ai Prefecturii Suceava, Consiliului Jude]ean Suceava, ai Prim\riei F\lticeni, profesori pensionari, profesori universitari din Suceava, Ia[i, absolven]i de ieri [i de azi

Vineri, 22 octombrie a.c., la Colegiul Na]ional “Nicu Gane” F\lticeni `ncep manifest\rile dedicate anivers\rii a 140 de ani de existen]\ institu]ional\, ce se vor `ntinde pe toat\ perioada weekend-ului. Organizatorii au preg\tit pentru oaspe]ii lor expozi]ii de fotografie, de pictur\ [i de sculptur\, lans\ri de carte [i reviste, dar [i concursuri.
Vineri 22 octombrie, începând cu ora 9.30, în amfiteatrul „Eugen Lovinescu”, va avea loc deschiderea festiv\ a manifest\rilor dedicate Zilelor Colegiului, la care sunt a[tepta]i peste 100 de oaspe]i: scriitorul Grigore Ilisei, reprezentan]i ai Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, ai Prefecturii Suceava, Consiliului Jude]ean Suceava, ai Prim\riei F\lticeni, profesori pensionari, profesori universitari din Suceava, Ia[i – absolven]i ai [colii, absolven]i de ieri [i de azi.
Aceast\ institu]ie de înv\]\mânt func]ioneaz\ din anul 1870, dar tratativele preliminare înfiin]\rii dateaz\ înc\ din 1865. La 3 septembrie 1870, comitetul permanent pentru înfiin]area gimnaziului a cerut Ministerului autoriza]ia de func]ionare a Gimnaziului, care a fost eliberat\ în octombrie 1870. În data de 2 noiembrie 1870 î[i deschide cursurile Gimnaziul din F\lticeni, cu o clas\ de 20 de elevi înscri[i,17 frecventând cursurile. ~n intervalul 1923-1948 unitatea [colar\ a func]ionat sub denumirea Liceul „Nicu Gane”, iar mai apoi, prin ordin de ministru, `n anul 1999 a primit numele de Colegiu Na]ional.
La „Nicu Gane” au înv\]at scriitorii Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Horia Lovinescu, Nicolae Labi[, Constantin Ciopraga, Grigore Ilisei, Mihai Gafi]a, Elena {tefoi, sculptorul Ion Irimescu, biologul Mihai B\cescu, actorii Grigore Vasiliu Birlic, Jules Cazaban.
~n aceast\ lun\ se împlinesc 140 de ani de existen]\ institu]ional\ [i 87 de ani de activitate ca liceu. În prezent, func]ioneaz\ patru clase de gimnaziu, care cuprind 125 de elevi [i 32 clase de liceu, cu 909 elevi. Filiera este teoretic\, iar cele dou\ profiluri sunt uman [i real. Specializ\rile oferite de [coal\ sunt filologie – limbi str\ine, [tiin]e socio-umane, matematic\-informatic\ [i [tiin]e ale naturii.
~n anul [colar 2009-2010, au fost 106  elevi participan]i la concursuri [i olimpiade na]ionale, iar cel mai bun rezultat al Colegiului Na]ional “Nicu Gane” F\lticeni `l constituie ob]inerea medaliei de bronz la olimpiada interna]ional\ de geografie din Taiwan de c\tre elevul Constantin Popa, îndrumat în preg\tirea sa de prof. Marcel Porof. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …