Saturday , October 1 2022

Coabitare buna intre fosta si actuala putere la Directia Silvica Suceava

  Ocolul Silvic Frasin ar urma s\ fie preluat de fostul prefect Sorin Arcadie Popescu, cu condi]ia ca actualul [ef de ocol, Gelu Puiu, instalat `n vremea guvern\rii PDL s\ fie convins s\ plece t

La Direc]ia Silvic\ Suceava `nc\ nu s-au terminat procedurile de `nlocuire a unor [efi de ocoale, pentru a face loc celor care au dovedit c\ sunt compatibili cu guvernul USL. Dac\ unii dintre cei viza]i de noile schimb\ri au acceptat s\ demisioneze, la Ocolul Silvic Frasin, situa]ia este mai complicat\. {eful de ocol `n func]ie, Gelu Puiu, nu a vrut s\ `[i prezinte demisia, astfel `nc=t la subunitatea pe care o conduce s-au f\cut verific\ri [i s-au constatat o serie de nereguli `n baza c\rora s-a luat decizia retrograd\rii sale, pentru o lun\ de zile. ~n acest interval, Gelu Puiu trebuie s\ se hot\rasc\ dac\ va accepta o alt\ func]ie ori va trebui ca la Ocolul Silvic Frasin s\ vin\ alte echipe de control. Silvicultorii suceveni dau ca sigur faptul c\ la conducerea OS Frasin va reveni fostul prefect sus]inut de PDL, Sorin Arcadie Popescu, fost director al Direc]iei Silvice Suceava, care nu a ob]inut o candidatur\ pentru Senat din partea Partidului Democrat Liberal. De altfel, pentru a se reintegra `n sistemul silvic, Sorin Arcadie Popescu a trebuit s\ dea [i un examen pentru ob]inerea unui post de inginer la Direc]ia Silvic\ Suceava.
~n condi]iile `n care fostul director general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian Solov\stru, a revenit, dup\ schimbarea guvern\rii `n prim\vara acestui an, pe func]ia de]inut\ anterior – `n vremea coabit\rii `ntre PDL [i PSD din 2009, cea de director tehnic al Direc]iei Silvice Suceava, iar pentru Sorin Arcadie Popescu se a[teapt\ instalarea la c=rma Ocolului Silvic Frasin, pot fi remarcate bunele rela]ii dintre silvicultorii de frunte ai Sucevei, care transcend disputelor politice.
Se [tie c\ acum o lun\ au fost operate mai multe schimb\ri la nivelul conducerii ocoalelor din cadrul Direc]iei Silvice Suceava. {ase [efi de ocoale au fost schimba]i, cer=ndu-li-se demisia, inclusiv decanul, ca vechime, al acestora, Ioan Mutescu, de la ocolul Silvic Falc\u. Gelu Puiu, de la OS Frasin, nu a vrut s\ demisioneze atunci. Se pare `ns\ c\ a acceptat ieri s\ dea un pas `napoi, pentru a-i face loc titularului mai vechi al conducerii ocolului, Sorin Arcadie Popescu, celui dint=i urm=nd s\ i se ofere un alt post, pe m\sura preg\tirii sale profesionale. (N.R.)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …