Sunday , July 21 2024

CL Suceava aloca bani familiilor ale caror case au fost inundate `n urma unei deversari “controlate”

Primarul Ion Lungu a precizat c\ sumele de bani vor fi, probabil, peste 50.000 de lei [i a ]inut s\ precizeze c\ nu de la bugetul local ar trebui oamenii s\ se a[tepte la desp\gubiri, ci de la adev\ratul vinovat care este Sistemul de Gospod\rire a Apelor Suceava

Sucevenii ale c\ror case au fost inundate, s\pt\m=na trecut\, dup\ ce Sistemul de Gospod\rire a Apelor (SGA) Suceava a deversat apa din acumularea Lipoveni vor fi sprijini]i financiar de Prim\rie, `ntruc=t asiguratorul nu-i poate desp\gubi pentru c\ nu au fost afecta]i de o calamitate natural\. Ieri a avut loc o `ntrevedere `ntre primarul Ion Lungu [i mai multe familii din cartierul I]cani, afectate de manevrele proaste ale celor de la SGA, mai multe nemul]umiri la adresa autorit\]ilor fiind `n[iruite iar primarul `ncerc=nd s\ dea Asigur\ri c\ fiecare familie va fi ajutat\.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ situa]ia familiilor sinistrate este dramatic\ [i c\ desp\gubirile complete vor trebui acordate de cel care a produs paguba, respectiv CN Apele Rom=ne. Ion Lungu a mai spus c\ Prim\ria va face anchete sociale la cele 35 de locuin]e afectate [i c\ `n [edin]a din 29 septembrie vor fi alocate sume de bani familiilor respective `n func]ie de paguba produs\. De altfel, anchetele vor fi demarate din aceast\ s\pt\m=n\, de c\tre angaja]i ai Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Prim\riei.
El a spus c\ luni a fost `n zon\ [i a stabilit ca `mpreun\ cu SGA Suceava s\ fie decolmatat canalul care era `nfundat [i a dus la inundarea zonei, mai ales c\ acesta este un pericol de infec]ii `ntruc=t `n canal se afl\ animale care au murit `n urma acestei inunda]ii. Primarul a precizat c\ decolmatarea ar fi trebuit s\ fie f\cut\ de SGA Suceava, dar c\ nu poate sta cu m=inile `ncruci[ate, mai ales c\ dac\ acest canal r\m=ne colmatat exist\ pericol pentru producerea de noi inunda]ii.
Totodat\, el a f\cut un apel c\tre firmele din municipiu s\ doneze materiale de construc]ii necesare repar\rii caselor afectate de inunda]ii. Primarul a subliniat c\ pentru desp\gubiri complete familiile sinistrate trebuie s\ se adreseze celor care au produs paguba, respectiv Apele Rom=ne, `ntruc=t asiguratorul a ar\tat c\ nu poate pl\ti desp\gubiri `n acest caz, nefiind vorba despre calamitate natural\. Potrivit celor afirmate de primar, vor putea fi acordate desp\gbiri de la bugetul local care s\ fie de peste 50.000 de lei, pe total, asta deoarece Prim\ria nu poate s\ sus]in\ dec=t cu c=teva ajutoare familiile ce au avut de suferit [i cei vinova]i vor trebui s\ pl\teasc\.
Reamintim c\ peste 30 de case din cartierul I]cani au fost inundate, miercurea trecut\, dup\ ce SGA Suceava a decis golirea controlat\ a acumul\rii Lipoveni pentru repararea unei infiltar]ii semnalate `n digul acumul\rii. Golirea a fost `ns\ f\cut\ f\r\ verificarea st\rii albiei p=r=ului Dragomirna, care traverseaz\ cartierul I]cani din municipiul Suceava, aceasta fiind colmatat\ cu de[euri lemnoase [i din plastic, ceea ce a determinat crearea unui efect de baraj, inund=nd zeci de gospod\rii. (D.P.)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …