Monday , December 5 2022

Circulatia va fi intrerupta total, de luni, prin fata Casei de Cultura a Sucevei

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ traficul rutier [i cel pietonal vor fi oprite definitiv pe por]iunea respectiv\ din strada {tefan cel Mare, cel pu]in p=n\ `n luna aprilie

~ncep=nd de luni, traficul rutier [i pietonal va fi `ntrerupt `n totalitate `n fa]a Casei de Cultur\. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de viceprimarul Viorel Seredenciuc, care a spus c\, ini]ial, s-a dorit acest lucru `nc\ de vineri c=nd s-au instalat garduri metalice `n zon\, dup\ care s-a decalat acest termen [i s-a permis accesul pietonilor. Motivul pentru care se `nchide `n totalitate circula]ia pe strada {tefan cel Mare `l constituie, dup\ cum a explicat Viorel Seredenciuc, extinderea lucr\rilor de consolidare a terenului `n vederea realiz\rii `n zon\ a dou\ parc\ri subterane. Viceprimarul a spus c\ de[i lucr\rile s-au derulat un pic sub ritmul care era preconizat, acest lucru poate fi pus pe seama condi]iilor meteo [i a unor probleme `nt=lnite `n teren, la momentul efectu\rii s\p\turilor pentru turnarea unor pilo]i secan]i de beton `n vederea consolid\rii zonei. Conform celor afirmate de Viorel Seredenciuc, por]iunea din strada {tefan cel Mare situat\ `n zona Casei de Cultur\ a Sindicatelor din Suceava va fi `nchis\ circula]iei cel pu]in p=n\ `n luna aprilie a acestui an, c=nd se sper\ c\ lucr\rile de turnare a pilo]ilor secan]i vor fi pe sf=r[ite.
Ulterior, `n func]ie de strategia de lucru a constructorului care va trebui s\ demareze din prim\var\ lucr\rile la parc\rile subterane, se va vedea `n ce m\sur\ este posibil sau nu s\ fie ridicat\ restric]ia de circula]ie [i pentru ce perioad\. Reamintim c\ lucr\rile de realizare a celor dou\ parc\ri subterane din centrul Sucevei fac parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a esplanadei Casei de Cultur\ [i a zonei adiacente de la Taylan p=n\ aproape de biserica Sf=ntul Dumitru, proiect care este finan]at `n propor]ie de 98% cu fonduri europene nerambursabile. At=t consolidarea zonei, care este finan]at\ doar de la bugetul local, c=t [i lucr\rile la cele dou\ parc\ri vor fi realizate de firma General Construct. Durata estimat\ a realiz\rii celor dou\ parc\ri [i a reabilit\rii esplanadei este de circa doi ani [i jum\tate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …