Wednesday , December 7 2022

Circulatia rutiera `n judetul Suceava, blocata de c=tiva centimetri de zapada

O mic\ ninsoare pentru care nu a fost trimis\ vreo avertizare meteo de tip „Cod Galben” a fost foarte aproape de a paraliza circula]ia rutier\ `n jude]ul Suceava. Ieri noapte a `nceput s\ ning\ [i, a[a cum ne-am obi[nuit cu alte ocazii, utilajele de desz\pezire a drumarilor nu au f\cut fa]\ nici de aceast\ dat\. ~n municipiul Suceava, circula]ia pe artera principal\ a fost foarte dificil\, majoritatea ma[inilor pozi]ion=ndu-se pe banda II, cel pu]in `n zona industrial\ [i pe panta de la sediul Inspectoratului [colar p=n\ `n centrul Sucevei. Asta pentru c\ pe banda I era mult mai mult\ z\pad\, dat\ la o parte de utilajele trimise `n zon\. „De dou\ ori a trecut ma[ina pe strada principal\ [i abia dac\ se cunoa[te. Ninge mai tot timpul [i degeaba d\m z\pada la o parte, c\ alt strat se a[terne din urm\”, a declarat, ieri, la ora 08.00, viceprimarul Lucian Har[ovschi. Primarul Ion Lungu, de asemenea, a dat vina pe faptul c\, `n seara precendent\, buletinele meteo anun]au c\ `n nordul Moldovei vor fi ninsori slabe, dar de fapt acestea nu au contenit toat\ noaptea. Abia dup\ orele 11.00, `n municipiul Suceava s-a putut circula mai bine, asta `n condi]iile `n care nu a mai nins [i vremea s-a `nc\lzit un pic.
{i mai dificil\ a fost situa]ia `n jude], at=t `n zona de [es [i de deal, c=t [i `n zona de munte. Ca de obicei, Stroie[tiul [i, `n general, drumul de la Suceava la Gura Humorului, a fost dificil de parcurs de [oferi care, `n cea mai mare parte, circulau cu viteze de cel mult 60 – 70 de kilometri la or\. Dac\ pentru un [ofer experimentat distan]a `ntre sta]ia peco de la ie[irea din Gura Humorului [i cea p=n\ la intersec]ia maraton din Suceava poate fi parcurs\ `n circa 25 de minute, ieri aceast\ distan]\ a fost parcurs\ `n 45 de minute sau chiar mai mult.
Mai dificil\ dec=t at=t a fost circula]ia pe dou\ drumuri na]ionale din jude]ul Suceava, diminea]\ fiind luat\ m\sura restric]ion\rii traficului. Potrivit Prefecturii Suceava, circula]ia a fost restric]ionat\ pentru traficul greu, adic\ vehiculele de peste 7,5 tone pe dou\ drumuri na]ionale [i anume DN17A C`mpulung Moldovenesc-Sadova-Sucevi]a-R\d\u]i [i DN2E R\d\u]i-Marginea-Cacica-Solca-P\ltinoasa. {eful sec]iei C=mpulung Moldovenesc a companiei de Drumuri Na]ionale, Florin Anechitei, a declarat c\ restric]ia a ap\rut pentru a se evita eventuale blocaje `n zonele Palma [i Trei Movile, acestea fiind zonele cele mai vulnerabile din cauza ninsorilor pe DN 17 A. Conform celor spuse de Florin Anechitei, a nins abundent `n zona de munte, `ncep=nd de la miezul nop]ii [i p=n\ la amiaz\. Pe la ora 15.00, restric]ia a fost ridicat\ pe DN 17 A. Peste o or\, a fost ridicat\ [i restric]ia de trafci greu de pe DN 2E, conform celor spuse de Andrei Cristian Hu]anu, [eful sec]iei Suceava a companiei de Drumuri Na]ionale. El a declarat c\ stratul de z\pad\ a atins, pe alocuri, patru centimetri [i din cauza ninsorilor abundente interven]iile au fost dificile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …