Tuesday , November 28 2023

Circulatia pe DN2 blocata o noapte intreaga la Danila

Un TIR `nc\rcat cu struguri s-a r\sturnat de-a curmezi[ul [oselei . Transportul venea din Bulgaria [i mergea spre Ucraina iar [oferul turc al TIR-ului nu a adaptat viteza la condi]iile de drum
~n noaptea de luni spre mar]i, cu pu]in `nainte de miezul nop]ii, un TIR  `nc\rcat cu struguri care venea din Bulgaria [i se `ndrepta spre Vama Siret, condus de un [ofer turc, s-a r\sturnat de-a curmezi[ul [oselei na]ionale DN2 `n localitatea D\nila. Peste 20 de tone de struguri au blocat circula]ia pe drumul interna]ional p=n\ `n diminea]a zilei de ieri, la ora 6.00. Abia dup\ [ase de ore de munc\ s-a reu[it eliberarea unei c\i de circula]ie, astfel `nc=t, p=n\ ieri dup\ amiaz\, autovehiculele au putut s\ circule `n zon\ pe un singur sens.
Poli]i[tii rutieri au stabilit c\ TIR-ul `nc\rcat cu struguri era condus de Baglar C. de 46 de ani, cet\]ean turc. Din cauza neadapt\rii vitezei la condi]iile de drum, [oferul a pierdut controlul volanului [i s-a r\sturnat cu camionul pe carosabilul [oselei DN 2. Ore `ntregi, mormane de struguri au stat la dispozi]ia trec\torilor pe [oseaua care face leg\tura `ntre Suceava [i Siret. {oferul, ca prin minune, nu a suferit nicio leziune `n urma evenimentului rutier. (N.R.)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …