Tuesday , March 28 2023

Circulatia pe DN2 blocata o noapte intreaga la Danila

Un TIR `nc\rcat cu struguri s-a r\sturnat de-a curmezi[ul [oselei . Transportul venea din Bulgaria [i mergea spre Ucraina iar [oferul turc al TIR-ului nu a adaptat viteza la condi]iile de drum
~n noaptea de luni spre mar]i, cu pu]in `nainte de miezul nop]ii, un TIR  `nc\rcat cu struguri care venea din Bulgaria [i se `ndrepta spre Vama Siret, condus de un [ofer turc, s-a r\sturnat de-a curmezi[ul [oselei na]ionale DN2 `n localitatea D\nila. Peste 20 de tone de struguri au blocat circula]ia pe drumul interna]ional p=n\ `n diminea]a zilei de ieri, la ora 6.00. Abia dup\ [ase de ore de munc\ s-a reu[it eliberarea unei c\i de circula]ie, astfel `nc=t, p=n\ ieri dup\ amiaz\, autovehiculele au putut s\ circule `n zon\ pe un singur sens.
Poli]i[tii rutieri au stabilit c\ TIR-ul `nc\rcat cu struguri era condus de Baglar C. de 46 de ani, cet\]ean turc. Din cauza neadapt\rii vitezei la condi]iile de drum, [oferul a pierdut controlul volanului [i s-a r\sturnat cu camionul pe carosabilul [oselei DN 2. Ore `ntregi, mormane de struguri au stat la dispozi]ia trec\torilor pe [oseaua care face leg\tura `ntre Suceava [i Siret. {oferul, ca prin minune, nu a suferit nicio leziune `n urma evenimentului rutier. (N.R.)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …