Monday , December 4 2023

Circulatia feroviara intre Suceava si Dornesti s-ar putea relua pe 10 noiembrie

Realuarea circula]iei feroviare pe tronsonul de cale ferat\ dintre localit\]ile Suceava [i Dorne[ti va putea s\ aib\ loc din data de 10 noiembrie. Refacerea a 1,5 km de cale ferat\ distrus\ la D\rm\ne[ti – Dorne[ti cost\ 11 milioane de lei [i va fi ref\cuit\ de o asociere de firme `n frunte cu Arcadia Company. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat, ieri, [antierul de la D\rm\ne[ti, constructorii inform=ndu-l c\ 90% din lucrare este gata iar `n paralel cu se lucreaz\ [i la celelalte dou\ tronsoane de cale ferat\ spre Dorne[ti. Reamintim c\ toate cele trei tronsoane au fost afectate de inunda]iile provocate `n vara acestui an. Interesul economic foarte mare pentru jdue]ul Suceava este aceast\ leg\tur\ feroviar\ cu Dorne[tiul care, la r=ndul ei, face leg\tura cu Ucraina, de unde este a[teptat s\ se aduc\ c\rbunele pentru `nc\lzirea Sucevei `n aceast\ iarn\. Potrivit lui Gheorghe Flutur, repara]iile la calea ferat\ au `nceput cu `nt=rziere pentru c\ licita]ia, contractul [i execu]ia s-au f\cut abia dup\ ce la conducerea Ministerului Transporturilor a venit Anca Boagiu. (D.P.)

Vezi si

Comunicat de presă: Caravane prin satele Bucovinei. Povestind despre patrimoniu și protejarea acestuia