Wednesday , December 7 2022

Cinci strazi din Suceava vor fi reabilitate incepand din aprilie

N primarul Ion Lungu a stabilit lista de priorit\]i [i `n func]ie de lucr\rile care s-au f\cut la re]elele de utilit\]i, urm=nd ca `n zilele urm\toare s\ se stabileasc\ dac\ se vor turna unul sau dou\ straturi de asfalt [i dac\ vor fi sau nu `nlocuite borduri
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ a fost creionat programul de refacere a str\zilor din ora[. El a declarat c\, pentru `nceput, `n fiecare cartier din ora[ va fi asfaltat\ c=te o strad\. Cel mai probabil, asfalt\rile vor `ncepe pe 1 aprilie. Asta pentru c\, dup\ cum au explicat speciali[tii din Prim\ria Suceava, lucr\rile ce se vor face la cinci dintre str\zile importante din ora[ care necesit\ repara]ii trebuie s\ fie realizate `n condi]iile `n care temperatura este de minim nou\ grede Celsius iar la ora actual\ acestb lucru nu este posibil. Potrivit primarului Ion Lungu, vor fi incluse `n aceast\ prim\ etap\ de asfaltare str\zile Alexandru cel Bun din zona de Centru a municipiului re[edin]\ de jude], Aleea Lalelelor din George Enescu, Victoriei din Obcine, Aurel Vlaicu din I]cani [i Eroilor din cartierul Burdujeni. Dup\ cum au explicat speciali[tii din cadrul Prim\riei Suceava, sunt mai multe str\zi la care ar fi necesare interven]ii pentru repararea carosabilului, dar mai `nt=i de toate trebuie s\ se ]in\ cont [i de lucr\rile programate la re]elele de utilit\]i.
Astfel, pentru c\ pe o por]iune din strada Aurel Vlaicu urmeaz\ a se interveni la re]eaua de ap\, este posibil ca doar pe por]iunea de drum de p=n\ la gara I]cani s\ fie, cel pu]in `n aceast\ prim\var\, inclus\ `n programul de reabilitare. Lucr\rile de la cele cinci str\zi vor fi realizate de firmele SUCT [i Florconstruct, care au c=[tigat licita]ia de reabilitare a str\zilor din Suceava cu fonduri de la bugetul local. Astfel, `n perioada urm\toare vor trebui f\cute m\sur\tori clare `n teren ca s\ se vad\ cu exactitate ce lucr\ri de asfaltare sunt necesare, pe ce distan]e, `n ce m\sur\ este suficient\ turnarea unui singur strat de asfalt sau dac\ este necesar a se turna [i chiar dou\ astfel de straturi, preucm [i dac\ se impune sau nu `nlocuirea unora din bordurile afectate de lucr\rile f\cute la re]elele de utilit\]i. ~n func]ie de datele ce vor rezulta [i de disponibilit\]ile bugetare, Prim\ria va stabili c=t mai clar care sunt lucr\rile de f\cute la fiecare din cele cinci str\zi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …

No comments

  1. Domnule Lungu, daca vreti sa dati strazi de buna calitate, pavati cu piatra cubica din bazlat, se pot gasi diferita nuante, in afara de strazile principale de oras. Foarte multe orase le folosesc pentru ca tin si 200 de ani. Le scoti cand faci o lucrare sau se lasa terenul si le pui la loc. Te tin o viata iar cu modele gen pietre din marmura alba la trecerea de pietoni ai rezolvat si marcajul. Eu spun ca merg foarte bine pe strazile mici, unde viteza de deplasare e mica.

  2. iar florconstruct care numai asfaltari si petice nu face . alta firma nu mai exista in portofoliul partidului si al primariei. Dl primar va rog faceti o vizita prin cartierul zamca care a fost asfaltat total de firma florconstruct acum 1 ansi 6 luni .

  3. dl prelipcar cereti garantie minim 5ani pt lucrari nu minim5 luni cit e vara

  4. Strada GHEORGHE STEFAN, din Itcani,pe cand,domnule primar?
    Doar platim taxe de municipiu,si traim ca in evul mediu,cei ce stau in acea zona.