Saturday , October 1 2022

Cinci persoane au ajuns la spital dupa un incendiu care a distrus patru gospodarii din Marginea

Incendiul, provocat se pare de o defec]iune electric\ a distrus bunuri de 600 de mii de euro n o t=n\r\ de 19 ani a ajuns la spitalul r\d\u]ean cu arsuri de gradul doi, fiind transferat\ la o institu]ie spitaliceasc\ din Ia[i n un pompier a suferit o fractur\ `n timpul interven]iei n locuitorii din zon\ acuz\ faptul c\ pe timp de noapte, iluminatul public nu func]ioneaz\ la Marginea

Trei vile [i o alta `n faz\ de construc]ie au fost distruse `n noaptea de duminic\ spre luni de un incendiu, produs, dup\ primele constat\ri de o defec]iune electric\, `n comuna Marginea, pe drumul na]ional ce merge spre Sucevi]a, peste drum de renumitul centru de ol\rit din localitate.
Cinci persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuţi, în urma acestui incendiu, care s-a extins rapid din cauza v=ntului puternic care a b\tut `n noaptea respectiv\.
Cele trei case cu parter [i etaj precum [i cea aflat\ `n construc]ie sunt învecinate, iar incendiul, anun]at `n jurul orei unu din noapte a fost lichidat în urma intervenţiei a 11 echipaje de pompieri cu autospeciale cu ap\ [i spum\ din R\d\u]i, Suceava, Solca, Vicov [i Siret dup\ mai multe ore. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea fiind acum în afara oricărui pericol.
Astfel, trei femei au fost preluate de un echipaj SMURD, iar o femeie [i un b\rbat au fost lua]i de un echipaj al Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ [i transportaţi la Spitalul Municipal din Rădăuţi, fiind în afara oricărui pericol.
Mircea Mihalescu, proprietarul casei de la care a plecat incendiul a explicat c\ `n noaptea de groaz\, de duminic\ spre luni, a fost trezit din somn de strig\tele b\iatului. “Mi-a spus – t\tic\, arde. L-am `ntrebat – pe Elena ai sculat-o? El mi-a zis c\ nu. Am urcat pe sc\rile de lemn la etaj. Ea avea u[a `nchis\ pe din\untru. Focul venea de sus. Am dat cu pumnul `n geamul de la u[\, s\ bag m=na [i s\ `i deschid. Atunci a venit focul pe mine [i m-a zv=rlit `napoi jos pe hol. Am strigat – Lena mergi `n balcon. Eu am fugit `n [ur\ s\ iau o sc\ri]\ de lemn s\ o pun la balcon. Ea nu m-a `n]eles [i a deschis u[a. Atunci toat\ flac\ra a venit pe d=nsa”, a spus Mircea Mihalescu, de la a c\rui gospod\rie a pornit focul ce a ars alte dou\ case [i o alta `n construc]ie. El crede c\ incendiul a fost provocat de la re]eaua de curent electric [i mai spune c\ feti]a ars\ de fl\c\rile incendiului, dup\ ce a fost preluat\ de ambulan]\ [i dus\ la spitalul din R\d\u]i, a fost ulterior transferat\ la un spital din Ia[i, av=nd arsuri de gradul doi.
“Dormeam, era pe la unu, dup\ miezul nop]ii. Am auzit lumea r\cnind. A venit poli]ia [i m-a luat de pe pat, `n pijamale, `n picioarele goale, am ie[it afar\. Era ca sf=r[itul lumii. Nu [tiu dec=t c\ m-a luat poli]ia `n pijamale din pat [i am ajuns la spital. Am suferit un [oc, eu suf\r de pancreatit\. Nu am cuvinte s\ spun c=t de mare este paguba. Sunt distrus\”, a apucat s\ spun\ Maria Bodn\rescu, proprietara celei de-a doua case care a luat foc de la fl\c\rile purtate de v=nt dinspre deal, de la vila lui Mircea Mihalescu. So]ul femeii, Vasile Botn\rescu, plecat de trei luni la munc\ `n Italia urma s\ se `ntoarc\ `n cursul zilei de ieri. ~n casa familiei Bodn\rescu, era doar so]ia, `mpreun\ cu fata de 20 de ani [i b\iatul de 12 ani.
Un al treilea proprietar a c\rui gospod\rie a fost cuprins\ de incendiu este Vasile Bodale. Pensionar de boal\, Vasile Bodale era [i el, ieri, al\turi de oamenii care `i veniser\ `n ajutor, participant la scoaterea din casa distrus\ de fl\c\ri a molozului `n care s-a tranformat agoniseala lui de-o via]\. “Am auzit r\cnete, ]ipete, am ie[it afar\. V=ntul puternic care a fost a dus focul [i astfel au ars patru gospod\rii. Zidurile care au r\mas `n picioare trebuie d\r=mate [i ridicate din nou. Nu avem altceva ce s\ facem. Pagubele sunt mari, la toate gospod\riile sunt de 5-600 de mii de euro, cel pu]in. La mine, cam 150 de mii de euro. Din cas\ abia am reu[it s\ scoatem actele [i pu]ine lucruri”, a mai spus Vasile Bodale. Poli]ia [i Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ vor stabili `n zilele urm\toare cauza exact\ a producerii acestui grav incendiu. Cert este c\ niciuna dintre cele trei case, precum [i a patra, aflat\ `n construc]ie, apar]in=nd lui Ilie Fundu, nu sunt asigurate. Motivul invocat – lipsa banilor. R\m=ne `ntrebarea – cum au fost bani pentru construirea unor case de sute de mii de euro dar nu s-au g\sit bani pentru plata unei asigur\ri a acestor bunuri. De asemenea, oamenii din zon\ se `ntreab\ de ce o comun\ care se ]ine at=t de bogat\, precum este Marginea, s\ nu aib\ asigurat iluminatul public noaptea pe o arter\ important\ din punct de vedere turistic. De re]inut c\ cele patru imobile distruse de fl\c\ri se afl\ pe [oseaua c\tre Sucevi]a, peste drum de renumitele ateliere de ol\rit de la Marginea.(Neculai RO{CA)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …