Monday , December 4 2023

Cinci persoane acuzate de trafic cu tigari au fost retinute in arest pentru 29 de zile

N un grup de [ase persoane a fost prezentat `n fa]a Tribunalului, care a hot\r=t ca doar cinci dintre ei s\ raman\ `n arest n din acest grup face parte [i un poli]ist de frontier\ care era implicat direct `n activitatea de contraband\, prin divulgarea de informa]ii privind echipamentele de supraveghere n activitatea acestui grup a `nceput `n prima jum\tate a anului [i a inclus un num\r de peste 20 de persoane

Ieri la Tribunalul Suceava, s-a hot\r=t in Camera de Consiliu admiterea propunerii de arestare preventiv\ `n cazul a cinci din cele [ase persoane re]inute `n dosarul de contraband\ desf\[urat\ `n zona localit\]ilor Bilca – Fr\t\u]ii Noi, [i s-a dispus re]inerea acestora `n arest preventiv pentru o perioad\ de 29 zile. ~ntre ace[tia se afl\ [i Doru Mihai Davidean, `n v=rst\ de 40 ani din localitatea Fr\t\u]ii Noi, poli]ist de frontier\ `n cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava, cel care în cadrul exercit\rii atribu]iunilor de serviciu, lua la cuno[tin]\ despre amplasarea mijloacelor tehnice de supraveghere pe timp de noapte cât [i a patrulelor din zona de frontier\ verde adiacent\ localit\]ilor Bilca – Fr\t\u]ii Noi, [i îi informa pe membrii grup\rii infrac]ionale despre localizarea acestora, pentru a nu fi depista]i în timpul actelor de contraband\.
Celelalte persoane re]inute `n arest sunt Mihai Ovadiuc de 40 ani din D\rm\ne[ti `mpreun\ cu Dan Florin Irimescu de 22 ani, Claudiu Vasile Bodnar de 30 ani [i Mihai Cioat\ `n v=rst\ de 21 ani, toti trei din comuna Bilca. ~n ceea ce `l prive[te pe Cornel Ovidiu V`sl\ `n v=rst\ de 30 ani, din comuna Fr\t\u]ii Noi, [i el cercetat `n acela[i dosar, s-a luat decizia interzicerii dreptului de a p\r\si localitatea pentru o perioad\ de 29 zile.
Cei [ase f\ceau parte dintr-o re]ea complex\ de contrabandi[ti, care `n perioada februarie – noiembrie 2010, au desf\[urat ample activit\]i frauduloase de trafic cu ]ig\ri fiind re]inu]i de poli]i[ti `n cursul zilei de luni 30 noiembrie, dup\ ce procurorii DIICOT `mpreun\ cu agen]ii din cadrul Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate (BCCOA) Suceava au efectuat  20 perchezi]ii domiciliare, 18 `n jude]ul Suceava [i dou\ `n jude]ul Gala]i, fiind puse în executare un num\r de 12 mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate de contrabanda cu ]ig\ri.
~n urma perchezi]iilor efectuate, au fost ridicate de la domiciliile celor perchezi]iona]i, un num\r de 7574 de pachete de ]ig\ri, 9.920 de euro, 44.345 lei [i au fost re]inute trei autoturisme, 42 de telefoane mobile, 29 de cartele de telefonie mobil\ [i mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.
Cei [ase sunt acuza]i de comiterea infrac]iunilor de constituire a unui grup infrac]ional organizat, contraband\ cu produse accizabile [i trecere ilegal\ a frontierei de stat. (Cezar P|UN)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …