Friday , September 30 2022

Cinci parcuri din municipiul Suceava vor putea avea internet wireless gratuit

Serviciile de internet wireless gratuit vor putea fi asigurate `n cinci parcuri din municipiul Suceava, conform celor spuse, ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\, de vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, {tefan Alexandru B\i[anu. Dac\ proiectul vicepre[edintelui CJ Suceava va fi pus `n aplicare, atunci sucevenii vor avea internet wireless gratuit `n parcul Central, `n Pia]a Drapelului, precum [i `n parcurile de la Universitate, Policlinica Areni [i cel de l=ng\ patinoarul de pe strada Universit\]ii. El a precizat c\ mai mul]i furnizori [i-au ar\tat disponibilitatea de a oferi internet wireless gratuit. Potrivit vicepre[edintelui CJ Suceava, echipamentele necesare vor fi montate `n perioada urm\toare, urm=nd s\ fie selectat operatorul care ofer\ cele mai bune condi]ii. “Consiliul Jude]ean Suceava nu va pl\ti nimic, ci va trebui s\ pun\ la dispozi]ie doar un spa]iu pentru amplasarea aparaturii necesare”, a explicat Alexandru B\i[anu. Una din variantele cele mai probabile ar fi de a pune la dispozi]ie un spa]iu care apar]ine Muzeului Bucovinei – structur\ aflat\ `n subordinea CJ Suceava. El a ad\ugat c\ `n acest fel `ncearc\ s\ reitereze ceea ce a f\cut pentru Serviciul de ~nmatricul\ri Auto c=nd era prefect [i a reu[it s\ g\seasc\, f\r\ bani, un sediu la Iulius Mall. (D.P.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …