Saturday , December 10 2022

Cimitirul nou din Itcani va fi `mprejmuit de Primaria Suceava p=na la mijlocul lunii mai

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a deplasat, ieri `n zona din I]cani unde Prim\ria a primit de la Academia de {tiin]e Agricole un teren de trei hectare `n scopul amenaj\rii unui cimitir pentru a avea consult\ri cu cet\]enii [i cu reprezentan]ii cultelor din acest cartier, cu privire la `nfiin]area [i amenajarea acestui cimitir. Odat\ cu primarul a mers la fa]a locului [i o echip\ de muncitori de la firma de salubrizare Rosal pentru a `ncepe igienizarea terenului respectiv. „Reprezentan]ii cultelor [i ceilal]i cet\]eni prezen]i au fost mul]umi]i de aceast\ solu]ie. Va trebui ca `n urm\toarele zile s\ fie finalizat\ ac]iunea de cur\]enie. Ne dorim, de asemenea, amenajarea p=n\ la data de 15 mai a unei por]iuni de un hectar din cele trei hectare disponibile”, a declarat Ion Lungu. Primarul a precizat c\ p=n\ la acea dat\ va fi realizat\ `mprejmuirea suprafe]ei care va fi destinat\ amenaj\rii cimitirului nou pentru cartierul I]cani. De asemenea, pentru a economisi bani de la bugetul local [i timp cu organizarea licita]iei s-a hot\r=t ca lucrarea s\ se fac\ `n regie proprie, de c\tre angaja]i de la Direc]ia Domeniului Public. (D.P.)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …