Tuesday , September 27 2022

Cifrele care au pus TERMICA pe catafalc

cet

Datorii totale – 456 de miliarde de lei vechi. Din această sumă, 260 de miliarde reprezintă banii neplătiţi către Unicom Holding SA Bucureşti, pentru aproape 90 de mii de tone de cărbune folosit la producerea a agentului termic, pentru care nu s-au plătit facturile emise încă din din luna noiembrie a anului trecut. Pierderile pe anul 2012 au fost de 413 miliarde de lei vechi, cheltuielile la 1000 de lei producţie fiind de 1335 lei, în 2012. Tribunalul Suceava a acceptat deschiderea procedurii insolvenţei, pas sigură către faliment, în condiţiile în care societatea de furnizare a enegiei termice nu se poate baza decât pe plata voluntară a cheltuielilor din partea celor 21.000 de proprietari de apartamente din municipiul Suceava care ar trebui să vină cu plăţile la zi . Chiar şi în această situaţie, datoriile SC Termica nu ar putea fi plătite nici la jumătate din cuantumul lor

Datoriile pentru cărbunele furnizat de SC Unicom Holding SA Bucureşti, firmă care a asigurat alimentarea cu cărbune a CET-ului de la Suceava depăşesc cu mult sumele pe care SC Termica SA (fostul CET, n.r.) le are de încasat de la cei 21.000 de proprietari de apartamente încă dependenţi de sistemul centralizat de furnizare a energiei termice – apă caldă şi încălzire. Valoarea totală a debitelor acestora este de 200 de miliarde de lei vechi. Insă numai Unicom Holding SA revendică o datorie de 260 de miliarde de lei vechi, în care sunt incluse şi penalităţi de întârziere în valoare peste 41 de miliarde de lei vechi. In ordine descrescătoare, SC ACET SA Suceava solicită plata unor facturi totale de 107 miliarde de lei vechi de la SC Termica SA, Urmează SNTFM CFR Marfă, cu 24,5 miliarde de lei vechi; EoN Energie România, cu o sumă de 3 miliarde lei vechi, alături de o sumedenie de agenţi economici care au prestat servicii pentru Termica SA Suceava şi care nu şi-au încasat banii cuveniţi pentru munca făcută.
Alături de aceste datorii din relaţiile contractuale ale SC Termica, vin şi cele către bugetul consolidat al statului. La bugetul asigurărilor sociale – contribuţia firmei pentru drepturile de pensie ale angajaţilor, datoria este de 27,6 miliarde de lei vechi. La bugetul de stat trebuie plătite alte 16,4 miliarde de lei vechi. Accesoriile – majorări şi penalităţi de întârziere pentru sumele nevirate către bugetul consolidat al statului însumează alte 11,2 miliarde de lei vechi. In comparaţie cu aceste datorii astronomice, valoarea totală a debitelor către cei câţiva zeci de agenţi economici cărora nu li s-au achitat facturile, în valoare totală de 5,23 miliarde de lei vechi, este mai nimic.
Reluând calculele, valoarea totală a acestor debite enumerate ating 195,5 miliarde de lei vechi, la care se adaugă ponderea cea mai mare în lanţul datoriilor – 260,9 miliarde de lei vechi către SC Unicom Holding SRL Bucureşti. In total, datoriile asumate de SC Termica SA prin semnătura directorului general şi administrator executiv Ovidiu Dumitrescu se ridică la 456,4 miliarde de lei vechi.
Calendarul procedurii insolvenţei la Sc Termica SA
Se ştie deja că în data de 11 iunie a.c., SC Termica SA, prin directorul general şi administrator executiv Ovidiu Dumitrescu a depus la Secţia Civilă a Tribunalului Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, solicitând desemnarea în calitate de administrator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă MGA Insolvency SPRL Suceava, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL şi ACCER Lichidator IPURL Suceava. “Am constatat că în patrimoniul nostru există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile în patromoniul nostru, nu vom putea plăti datoriile exigibile către creditorii noştri bugetari şi chirografari în sumă de 456,4 miliarde de lei vechi” se arată în cererea de deschidere a procedurii insolvenţei la SC Termica SA Suceava, care în şedinţa din 18 iunie a.c. a fost acceptată, dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu administratorul judiciar provizoriu consorţiul amintit anterior. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor a fost stabilit pentru 13 august 2013. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost prevăzut pentru ziua de 3 septembrie a.c. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii s-a stabilit pentru 1 octombrie a.c. iar pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor – 8 octombrie 2013. Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi în data de 10 septembrie 2013 iar următorul termen în instanţă pentru continuarea procedurii – 1 octombrie 2013.
260 de miliarde de lei vechi datorii la Unicom Holding, pentru aproape 90.000 de tone de cărbune
La Unicom Holding SA Bucureşti, SC Termica SA are datorii neplătite din 5 noiembrie 2012, pentru o cantitate de 89.883 de tone de cărbune, rămânând o datorie totală de 260,9 miliarde de lei vechi inclusiv penalităţi de întârziere de aproape 50 de miliarde de lei vechi. S-au plătit parţial câteva facturi însă grosul acestora – 66 miliarde în ianuarie a.c., 131 de miliarde pentru februarie, 18 miliarde lei vechi pentru martie, 3, respectiv 4 miliarde de lei vechi pentru lunile aprilie şi mai a acestui an.
Un auditor independent – Auditex SRL Suceava a stabilit că totalul activelor SC Termica SA Suceava este de 3717 miliarde de lei vechi din care capitaluri proprii 2343 miliarde. In anul 2011, pierderile societăţii au fost de 62,5 miliarde lei vechi iar în 2012 acestea au însumat 413 miliarde în monedă veche. Astfel, în lei noi, cheltuielile la 1000 de lei producţie au fost în 2011 de 1046 lei iar în 2012 de 1335 de lei.
Cauzele invocate pentru intrarea de incapacitate de plată a firmei care asigură cele mai mari părţi a sucevenilor căldura şi apa caldă sunt reducerea semnificativă a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi termică produsă în cogenerare; creşterea preţului de achiziţie la materiile prime şi materialele necesare funcţionării, în special la păcură, gaze naturale şi huilă energetică, care au crescut cu 22% în 2012 faţă de 2011; diferenţa între costurile reale şi tarifele aprobate la energia termică de către autorităţile competente; încasarea cu întârziere a contravalorii energiei termice furnizate populaţiei şi a subvenţiilor aferente dar şi neîncasarea sumelor pretinse cu titlu de penalităţi de întârziere. O altă cauză a situaţiei finaciare dificile în care a instrat societatea ar fi plata accesoriilor datorate bugetului de stat, de 30,6% pentru întârzierea la plată a oricăror obligaţii financiare. Un punct important îl reprezintă şi faptul că în cursul anului 2012 de exemplu pierderea din activitatea de transport şi distribuţie a enegiei termice a fost de 53,5 miliarde de lei vechi. Asta în condiţiile în care veniturile totale au fost de 1232 miliarde de lei vechi în cursul anului trecut.
Drumul spre faliment, previzibil, când legea stabileşte că primii bani îi încasează firma lichidatorare, statul, angajaţii, băncile, clienţii fiind pe locurile următoare
Toate aceste cifre, năucitoare ca valoare, prezintă doar o schiţă a marilor probleme cu care se confruntă SC Termica SA. Chiar şi la Tribunal, persoane familiarizate cu procedurile de insolvenţă nu dau mari şanse unei eventuale reorganizări judiciare a societăţii. Se ştie că firmele de reorganizare lichidare care sunt desemnate de către judecătorii sindici să pună la punct un plan de revigorare a unei firme intrate în insolvenţă nu au prea reuşit să îşi pună în practică angajamentele asumate.
Mai ales că Legea 85/2006 privind reorganizarea judiciară şi falimentul prevede la articolul 123 o ordine clară a modului în care vor fi distribuiţi banii rezultaţi din valorificarea activelor firmelor intrate în faliment, cei dintâi pe listă fiind chiar lichidatorii.
Mai întâi se plătesc taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate de lichidator.
Urmează plata creanţelor izvorâte din raportul de muncă; creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii; creanţele bugetare; creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de întretinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă; creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii; alte creanţe chirografare, etc. Pentru că urmează vacanţa judecătorească, insolvenţa SC Termica SA a fost amânată către toamnă. Dar tot în toamnă sucevenii care nu au apucat încă să îşi pună centrale de apartament vor fi cu ochii în două părţi, cu temerile inerente sfârşitului de an – de la cine vor primi căldură – de la insolventa Termica ori de la neconstruita centrală Adrem şi mai ales, la ce preţ. Desigur, mai rămâne şi întrebarea dacă în vara acestui an, care se preconizează caniculară, locuitorii municipiului reşedinţă de judeţ vor avea apă caldă la robinete. (Neculai ROSCA)

Vezi si

LUNGU: Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” va fi dată în funcțiune pe 1 decembrie 2022, iar cea din Ițcani, de la Școala 7, până pe 30 iunie 2023

După ce recent au fost date în funcțiune 2 grădinițe cu program prelungit pe fonduri …