Thursday , November 30 2023

Chompy a fost inmormantat ieri la Slatioara -Stulpicani

N rude [i prieteni s-au str=ns laolalt\ s\ `[i ia adio de la Bogdan Gabriel P\dure] – Chompy, t=n\rul de 29 de ani ucis acum trei s\pt\m=ni la Londra, `n circumstan]e deocamdat\ neelucidate

Ieri a fost jale mare `n satul Sl\tioara din comuna Stulpicani, localitate din ad=ncul mun]ilor unde a fost adus, `n urm\ cu dou\ zile, sicriul cu trupul ne`nsufle]it al t=n\rului împuşcat la Londra, la sf=r[itul lunii noiembrie a acestui an. Bogdan Gabriel P\dure], `n v=rst\ de 29 de ani, a fost `nmorm=ntat ieri la cimitirul din Sl\tioara, acolo unde visa s\ `[i construiasc\ o cas\ [i s\ revin\ dup\ ce va c=[tiga `ndeajuns de mul]i bani prin str\in\t\]uri. Pe ultimul drum i-au fost al\turi mama, sora, alte rude, cuno[tin]e [i prieteni din Suceava dar [i prieteni veni]i special din Anglia, la `nmorm=ntare. La casa bunicilor lui Bogdan, acolo unde a fost depus sicriul s\u, venit vineri diminea]\ cu un avion din Londra p=n\ la Bucure[ti, iar de acolo adus cu o ma[in\ special\ la Sl\tioara, au fost depuse zeci de coroane [i au fost aprinse sute de lum=n\ri. Melodiile de jale, interpretate de fanfara local\ au smuls lacrimi din sufletele celor prezen]i, veni]i s\ `[i aduc\ ultimele omagii celui trecut `n nefiin]\. Nec\s\torit, Bogdan a fost dus la groap\ cu c\l\re]i, a[a cum este tradi]ia `n zon\. Slujba religioas\ a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, printre care p\rin]ii Silviu Horga [i Ilie Ursache  din curtea  casei, la biseric\ [i p=n\ la morm=nt.
N Uciga[ii t=n\rului, `nc\ neidentifica]iBogdan Gabriel P\dure] – Chompy a murit împuşcat într-o ma[in\ într-un cartierul din nordul Londrei, aproape de casa `n care locuia. Cei care l-au executat sunt încă în libertate. Poli]ia britanică nu a identificat, deocamdată, uciga[ii, însă a înaintat ca posibil motiv al crimei o ceartă pe care a avut-o Bogdan cu un bodyguard dintr-un club londonez. Poli]ia crede că P\dure] a fost împu[cat în nordul Londrei, în cadrul unui război al bodyguarzilor, s-a spus la un moment dat.  Suceveanul Bogdan Gabriel P\dure], care era [eful serviciului de securitate al clubului exclusivist Mayfair din West End – Londra, ar fi fost implicat într-o ceartă cu bodyguardul unui alt club din capitala britanic\. El era `n drum spre cas\ în momentul c=nd a fost împu[cat de patru ori în cap, în timp ce se afla `n ma[in\, de o persoană care se afla pe o motociclet\, s-a scris `n edi]ia electronic\ a lui Dailly Mirror. Poli]ia metropolitan\ Scotland Yard crede c\ execu]ia este opera unor oameni care [tiau exact ce fac. “A fost o crim\ premeditat\ [i executat\ cu s=nge rece. P\dure] era, f\r\ `ndoial\, ]inta”, a declarat inspectorul-[ef Jacqueline Sebire din partea Scotland Yard. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …

No comments

  1. DUMNEZEU SA-L IERTE!