Friday , October 7 2022

Chirie ceruta proprietarilor din „blocurile Kosovo”

N proprietarilor din blocurile 20, 21 [i 22 situate la ie[irea din Suceava spre F\lticeni li s-a propus de c\tre primarul Ion Lungu `nchirierea apartamentelor p=n\ la rezolvarea problemelor pe care le au `n instan]\ cu Prim\ria
Primarul Ion Lungu a avut ieri o întâlnire cu proprietarii care au încheiat contracte la `nceputul anilor ’90 în speranţa că vor locui `n apartamentele aflate vizavi de Metro, în blocurile 20, 21 şi 22, cunoscute [I sub numele de “blocurile Kosovo”.  Pentru cele  45 de familii care au contractat apartamentele, p=n\ la clarificarea `n instan]\, primarul vine cu o nou\ solu]ie [i le ofer\ posibilitatea de a sta `n chirie pe timpul iernii, `n acele locuin]e.
Aceasta solu]ie a ap\rut dup\ ce primarul s-a confruntat cu refuzul proprietarilor de a pl\ti sumele restante, cuprinse `ntre 10.000 şi 35.000.
Cele trei blocuri au un num\r de 70 de apartamente, din care doar 45 au fost contractate în perioada 1992 – 1993, restul fiind scoase la licita]ie de c\tre Prim\ria Suceava.
De asemenea, odat\ cu darea `n folosin]\ a apartamentelor, se impune [i `nfiin]area unei Asocia]ii de proprietari. Pe l=ng\ dorin]a de a recupera suma investit\, primarul caut\ solu]ii ca apartamentele s\ fie locuite, cu scopul de a evita degradarea construc]iei ne`nc\lzite pe timpul iernii. (Roxana CIOLTAN)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …