Monday , February 6 2023

Chiriasii din Suceava Shopping City au primit reduceri la chirii de 1,6 milioane de euro

N printre nout\]ile anului 2011 pentru centrul comercial sucevean, proprietarul Argo Real Estate anun]\ faptul c\ se afla `n negocieri cu retailerul de `mbr\c\minte C&A

Argo Real Estate a acordat anul trecut retailerilor din parcurile comerciale din Sibiu [i Suceava discounturi la chirii totalizând 3,5 milioane de euro, dar a reu[it s\ atrag\ [i al]i chiria[i, precum New Yorker, C&A, Kiabi, Domo [i The Light Cinema. Cu toate acestea, fondul, înregistrat în Guersney, a încasat anul trecut venituri brute din închirierea parcurilor de retail din Sibiu [i Suceava de 14 milioane euro, în cre[tere cu 16% fa]\ de anul anterior, potrivit raportului aferent anului financiar 2009-2010, încheiat la 30 septembrie. Retailerii din Sibiu Shopping City au beneficiat de discounturi la chirii de 1,9 milioane de euro. “Similar cu anul 2009, am continuat s\ ne adapt\m situa]iei pie]ei, care ne-a cerut extinderea discounturilor la chirii oferite retailerilor, astfel încât acestea au ajuns anul trecut la 1,9 milioane euro. Colabor\m cu chiria[ii în vederea men]inerii gradului actual de ocupare al parcului de 98%”, se arat\ în raport.
Pentru parcul Suceava Shopping City, totalizând 50.000 metri p\tra]i, din care 98% închiria]i, discounturile acordate retailerilor în 2010 au totalizat 1,6 milioane de euro.
Fondul a reu[it anul trecut s\ atrag\ în cadrul complexului retailerul de îmbr\c\minte New Yorker, care a închiriat 1.000 metri p\tra]i, [i se afl\ în negocieri cu C&A. Retailerul de îmbr\c\minte C&A este unul dintre cei mai mari din Europa, are deja deschise [apte magazine `n Rom=nia [i este specializat `n comercializarea articolelor vestimentare cu pre] redus.
Argo a ob]inut pentru proiectul din Suceava un credit în valoare de 50 milioane de euro de la Alpha Bank, pe care l-a restructurat [i extins cu 18 luni.
Proiectul din Suceava a fost evaluat la 59,7 milioane de euro, în compara]ie cu 59,8 milioane de euro, în martie 2010.
Argo Real Estate Opportunities Fund a fost lansat în luna august a anului 2006, cu un capital de 100 de milioane de euro. Fondul mai de]ine active în Ucraina [i Moldova, evaluate la peste 80 de milioane de euro. (O.S.)

Vezi si

USV ocupă locul 6 la nivel național și poziția 1.464 pe plan mondial, conform Webometrics Ranking of World Universities 2023

Ediția din ianuarie 2023 a clasamentului mondial Webometrics Ranking of World Universities plasează Universitatea ”Ștefan …