Saturday , April 20 2024

Cetateni din Zvoristea si Zamostea vor fi stramutati din cauza pericolului inundatiilor

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, este nemul]umit de ritmul lucr\rilor de refacere a caselor `n unele localit\]i

~n localit\]ile Zamostea [i Zvori[tea sunt mai multe case care trebuie str\mutate, fiind `n pericol de a fi inundate de apele r=ului Siret. Situa]ia este destul de complicat\ pentru cel pu]in nou\ case din comuna Zamostea, despre care pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ sunt foarte aproape de albia r=ului Siret, care, de altfel, le-a [i inundat `n aceast\ var\. ~ntruc=t str\mutarea unor locuin]e implic\ mai multe costuri, Gheorghe Flutur a cerut primarilor celor dou\ localit\]i s\ identifice terenuri pentru aceste opera]iuni. Totodat\, [eful administra]iei jude]ene sucevene a f\cut un apel c\tre primarii din zona de munte s\ sprijine cu material lemnos familiile sinistrate din aceste comune. La nivelul jude]ului Suceava trebuie reconstruite 151 de case. Un num\r de 138 de locuin]e vor fi ridicate cu materiale de la stat, iar 13 cu sprijin privat.

Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur s-a declarat nemul]umit de ritmul lucr\rilor de refacere a caselor distruse de inunda]ii `n unele localit\]i sucevene. El a spus c\ `mpreun\ cu prefectul Sorin Popescu au f\cut o analiz\ a ac]iunii de reconstruc]ie `n prezen]a primarilor. „Sunt localit\]i care ne-au chemat la sfin]it casele, cum e comuna Dorne[ti, [i bravo primarului [i oamenilor de acolo care s-au mi[cat foarte bine, [i sunt localit\]i cum este P\tr\u]iul care, deocamdat\, nu a f\cut nimic, iar primarul se afl\ `n concediu prelungit”, a declarat Gheorghe Flutur. El este de p\rere c\, din moment ce materialele de construc]ie de la Guvern au `nceput s\ soseasc\ `n jude], nu ar mai trebui s\ fie niciun motiv de `nt=rziere. (D.P.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. cristea constantin

    cred ca este un proiect foarte bine conceput numai ca lucrarile ar trebui executate direct de primarii nu prin intermediari