Thursday , February 2 2023

Cerere de liberare provizorie refuzata in cazul membrilor unei retele de traficanti de tigari

Magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava, au respins `n cursul zilei de ieri, recursul formulat de Mihai Ovadiuc, Dan Florin Irimescu [i Claudiu Vasile Bodnar, `mpotriva deciziei Tribunalului Suceava de a respinge cererea acestora de liberare provizorie sub control judiciar.
Cei trei fac parte dintr-o re]ea complex\ de trafican]i de ]ig\ri ce a fost demontat\ la sf=r[itul lunii noiembrie, din cadrul c\reia este suspectat c\ a f\cut parte [i Doru Mihai Davidean, poli]ist de frontier\ din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontiera Suceava, despre care se b\nuie[te c\ avea rolul de a lua la cuno[tin]\ despre amplasarea mijloacelor tehnice de supraveghere pe timp de noapte cât [i a patrulelor din zona de frontier\ verde adiacent\ localit\]ilor Bilca – Fr\t\u]ii Noi, inform=ndu-i pe membrii grup\rii infrac]ionale despre localizarea acestora. Acesta a fost pus `n stare de libertate sub control judiciar la data de 3 decembrie 2010.
Mihai Ovadiuc `n v=rst\ de 40 ani din D\rm\ne[ti împreuna cu Dan Florin Irimescu de 22 ani [i Claudiu Vasile Bodnar de 30 ani, ambii din comuna Bilca, au fost re]inu]i de poli]i[ti la data de 30 noiembrie, fiind acuza]i c\ `n perioada februarie – noiembrie 2010, au desf\[urat ample activit\]i frauduloase de trafic cu ]ig\ri. La data de 19 ianuarie 2011, judec\torii Cur]ii de Apel Suceava au decis s\-l cerceteze `n stare de libertate pe Mihai Cioata în v=rsta de 21 ani, din comuna Bilca, membru al aceleia[i re]ele de contrabandi[ti. (Cezar P|UN)

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din zona de munte a județului

Prefectura Suceava a informat joi dimineață că pe căile de circulație rutiere administrate de Secția …