Monday , September 26 2022

Cercetata penal pentru evaziune fiscala la v=rsta de 73 de ani

O femeie de 73 de ani este urm\rit\ penal pentru evaziune fiscal\, dup\ ce aceasta `n calitate de administrator al unei societ\]i comerciale, a creat un prejudiciu de aproape 10.000 lei. „La 24.10.2011, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava a emis rezolu]ia de `ncepere a urm\ririi penale fa]\ de Ana T. de 73 ani, din municipiul C-lung Moldovenesc, sub aspectul comiterii infrac]iunii de evaziune fiscal\ prin ne`nregistrarea `n actele contabile a opera]iunilor comerciale efectuate [i nedeclararea veniturilor efectuate”, se arat\ `ntr-un comunicat trimis de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava. ~n sarcina b\tr=nei s-a re]inut faptul c\ `n calitate de administrator al unei societ\]i comerciale a solicitat suspendarea temporar\ a activit\]ii societ\]ii pentru o perioad\ de 3 ani `ncep=nd cu data de 30 februarie 2009. ~ns\ cu toate acestea, b\tr=nica evazionist\ a emis `n numele  societ\]ii un num\r de opt facturi fiscale aferente perioadei septembrie 2009-decembrie 2010 c\tre o alt\ firm\, pentru `nchirierea unui spa]iu comercial, opera]iune `n urma c\reia a ob]inut venituri `n sum\ total\ de 9.600 lei, ce nu au fost declarate la organul fiscal competent. Prin decizia de impunere din 12 mai 2011, `ntocmit\ de ANAF- Activitatea de Inspec]ie Fiscal\ Suceava, s-a stabilit c\  societatea `n cauz\ are de achitat suma de 4.140 lei reprezent=nd impozit suplimentar de plat\ [i 1.275 lei major\ri de `nt=rziere. Ulterior, prin adresa din 22 septembrie 2011, emis\ de AFP municipiul C-lung Moldovenesc se arat\ c\  societatea a achitat suma de 4.140 lei reprezent=nd impozit pe profit [i suma de 50 lei reprezent=nd penalit\]i de `nt=rziere din suma de 1.275 lei ce a fost stabilit\ suplimentar. (P.B.)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …