Tuesday , December 6 2022

Centura Sucevei ar putea fi data `n folosinta p=na la finele anului

Directorul SCCF Ia[i, {tefan Hanganu, a declarat c\ exist\ [anse mari ca p=n\ `n iunie s\ fie finalizat [i dat `n folosin]\ tronsonul de la P\tr\u]i la ie[irea spre Gura Humorului, dar a precizat c\ este nevoie, `n aprilie, de o aloca]ie bugetar\ care s\ fie `ntre 42 [i 45 de milioane de lei
Soseaua de centur\ a Sucevei care va asigura devierea traficului greu pe ruta Siret – Gura Humorului – F\lticeni va putea fi finalizat\ p=n\ `n luna octombrie, cel t=rziu noiembrie a acestui an. Aceasta este opinia constructorului, firma SCCF Ia[i care a continuat lucr\rile [i `n aceast\ iarn\, cu excep]ia perioadei `n care au fost geruri extreme, temperaturile fiind prea sc\zute vreme de trei – patru s\pt\m=ni ca s\ poat\ fi efectuate loucr\ri ample. Cu toate acestea, s-au concretizat tot mai mult pa[ii care trebuie f\cu]i pentru amenajarea, la intersec]ia dintre [oseaua de centur\ [i DN 17, a unui sens giratoriu care va fi traversat de dou\ pasaje lipite unul de cel\lalt. Practic, stadiul cel mai avansat al lucr\rilor este pe por]iunea dintre P\tr\u]i [i ie[irea din {cheia spre Gura Humorului. Ini]ial, lucr\rile p\reau a fi mai avansate pe zona de la Hagicadar p=n\ spre {cheia, dar `ntre timp acolo au ap\rut unele probleme mai ample, printre care [i activarea unor alunec\ri de teren, consolid\rile necesare `n zon\ decal=nd un pic lucr\rile. ~n ce prive[te traseul ce porne[te de intersec]ia cu DN 2, `n dreptul localit\]ii P\tr\u]i, [i p=n\ la DN 17, intersec]ia cu {cheia, s-au f\cut amenaj\ri foarte multe de-a lungul acestei por]iuni din ruta ocolitoare, una din acestea fiind construirea unui pod care trece peste un p=r=u [i pe l=ng\ care este un drum de exploatare agriocl\, cam la jum\tate de kilometru `n deal de intersec]ia cu DN 17. Practic, la ora actual\, pe por]iuni `ntinse de drum se a[teapt\ doar o vreme prielnic\ pentru a se putea asfalta. Directorul SCCF Ia[i, {tefan Hanganu, a confirmat, ieri, c\ lucr\rile sunt `ntr-un stadiu destul de avansat, `n a[a fel `nc=t s\ permit\ ca `ntr-un orizont de timp de c=teva luni, chiar p=n\ `n iunie, s\ fie dat `n folosin]\ por]iunea de la P\tr\u]i [i p=n\ la ie[irea din {cheia spre Gura Humorului. Pe de alt\ parte, el a spus c\ dac\ vor fi condi]ii meteo favorabile [i, `n acela[i timp, se va asigura o aloca]ie bugetar\ corespunz\toare, vor fi [anse ca `n octombrie sau cel t=rziu `n noiembrie s\ se poat\ recep]iona [i lucr\rile de la traseul dintre Gura Humorului [i p=n\ la ie[irea spre F\lticeni a rutei ocolitoare. „Aloca]ia bugetar\ la [oseaua de centur\ este de 57 de milioane de lei [i este p=n\ `n luna aprilie a acestui an. Potrivit contractului, nu am voie s\ fac lucr\ri care s\ dep\[easc\ aloca]ia bugetar\. A[tept `n aprilie s\ fie alocate alte sume de bani. Necesarul pentru finalizarea, `n luna iunie, a lucr\rilor ar fi `ntre 42 [i 45 de milioane de lei”, a declarat {tefan Hanganu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178, care leagă Humoreni de Bălăceana: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …

No comments

  1. Dar

  2. Cite coincidente, oameni buni. Primul tronson, chiar inainte de alegerea lui Lungu si a lui Flutur, al doilea tronson, exact inaintea alegerilor pt. parlament. Fratilor, hai sa punem alegeri in fiecare an, luna sau chiar in fiecare zi, spun si eu.

    • ASA, bine spus, Gabi.L . Astia-s disperati sa ramana in scaun si asa, pana la sfarsitul anului, Lungu va inaugura metroul Suceava – Salcea – Prelipca (cu peroane cand pe stanga, cand pe dreapta). Flutur va participa (impreuna cu Mister Barba, of course) la sfintirea Cosmodromului “Bucovina – mindru praf stelar” iar, cel mult pana la sfarsitul anului viitor, sediul central al NATO, impreuna cu toata administratia USA, se vor muta la Cetatea de Scaunu, modernizata de General Construct, bineinteles. Votati trandafiru’ portocaliu care bate in vernil.

  3. Asta ar fi, in sfarsit, o chestiune buna pt oras. Probabil ca s-au tras ceva comisioane si aici dar, daca reusesc flutur sau lungu s-o termine, bravo lor. Am scapa de toata nenorocirea de aglomeratie din targ. Si ar fi prima realizare serioasa din ultimii 22 de ani. Dar dupa cum ii stiu pe astia ai nostri, mi-i si frica sa ma bucur inca.

  4. daca intrebati ori care din locuitori din zona, stiau si fara studii de fezabilitate ca terenul e cu bube(alunecari),dar trebuia aprobat asa, nu cum a fost proiectat initial (flutureeee)