Friday , May 24 2024

Centrul Județean de Excelență Suceava caută elevi capabili de performanță, dar și profesori lectori, pentru locurile rămase neocupate după prima etapă de înscriere

În urma finalizării primei etape de înscriere a elevilor la cursurile organizate în acest an școlar de către Centrul Județean de Excelență Suceava au rămas neocupate 58 de locuri. Drept urmare, a fost inițiată o a doua etapă de înscriere pentru grupele cuprinse în planul de școlarizare pentru a completa locurile rămase neocupate. Este vorba despre 10 locuri pentru elevii de clasa a IX-a la disciplina limba și literatura română, 20 de locuri pentru elevii de clasa a XI-a la disciplina biologie și 28 de locuri la disciplina chimie, dintre care 15 pentru elevii de clasa a IX-a și 13 pentru cei de clasa a XI-a.

”Elevii doritori și capabili de performanță care au frecventat grupele de pregătire pentru perfomanță în anii precedenți sau doresc să urmeze cursurile Centrului Județean de Excelență Suceava în anul școlar 2021-2022, se pot înscrie încă în perioada 29 octombrie-5 noiembrie 2021 la cursurile centrului”, a transmis directorul  Centrului Județean de Excelență Suceava, prof. Gabriela Scutaru.

Pentru înscriere, elevii trebuie să transmită documentele solicitate în format scanat sau pdf la adresa de mail [email protected], cu subiectul înscrierecex-elev, clasa/disciplina (ex. înscrierecex-elev, IX, chimie). Dosarul va cuprinde cererea de înscriere, acord GDF, adeverință de elev, copie act de identitate, recomandare din partea profesorului ce predă la clasă disciplina pentru care se face înscrierea și copii ale diplomelor/adeverințelor/documentelor care să ateste rezultatele notabile obținute de elev la disciplina în cauză.

În aceeași perioadă, 29 octombrie-5 noiembrie, se organizează o a doua etapă de înscriere pentru posturile de profesor lector cu scopul de a completa locurile rămase neocupate. Astfel, se caută 16 cadre didactice pentru disciplina limba și literatura română și 4 pentru chimie. Se pot înscrie în concurs profesori care au minim gradul II, gradul I sau titlul științific de doctor în specialitatea predată, cu calificativul ”Foarte bine”, obținut în ultimii doi ani școlari și cu rezultate dovedite ale unei activități performante. Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Colegiului Național ”Stefan cel Mare” Suceava, în perioada menționată, de luni până vineri, între orele 8.00-15.00.

Centrul Județean de Excelență Suceava va intra în activitatea propriu-zisă proiectată pentru anul școlar în derulare începand cu data de 1 noiembrie. (Oana NUȚU)

Vezi si

Candidații înscriși pentru admiterea la Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” susțin vineri proba scrisă

Elevii claselor a VIII-a care s-au înscris în vederea admiterii la Colegiul Național Militar ”Ștefan …