Saturday , December 9 2023

Centrele Scolare de Excelenta ar putea fi re`nfiintate `n cur=nd, la Suceava

De[i la Suceava exist\ o sumedenie de elevi capabili de performan]\, care [i-au demonstrat valoarea ob]in=nd, nu de pu]ine ori, premii [i rezultate notabile, despre centrele [colare de excelen]\ se vorbe[te la trecut
„Jude]ul Suceava a fost arondat Centrului Regional de Excelen]\ Ia[i, iar de aproximativ doi ani, Centrul de Excelen]\ de la Suceava nu se mai organizeaz\. Noi am `ncercat c=t am putut s\ le men]inem chiar [i dup\ ce ministerul a retras finan]area. O dat\ cu aprobarea unui nou ordin ministerial, aceste centre s-ar putea re`nfiin]a, `ns\ finan]\rile vor fi la nivel jude]ean. Indiferent de condi]iile de re`nfiin]are, Inspectoratul {colar va sus]ine acest demers”, a declarat Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul I{J Suceava.
Pentru a suplini lipsa Centrului de Excelen]\, reprezentan]ii Inspectoratului {colar Suceava au reorganizat programele de preg\tire pentru performan]\ prin taberele de excelen]\. Sute de elevi suceveni capabili de performan]\ s-au preg\tit `n fiecare an `n cadrul acestor centre de excelen]\.
Programul de preg\tire intensiv\ din Centrele de Excelen]\ se adresau elevilor care au ob]inut rezultate bune la fazele jude]ene ale olimpiadelor [i aveau ca scop motivarea lor `n a ob]ine rezultate la fel de bune [i la nivel na]ional. Selec]ia [i organizarea grupelor de performan]\ erau realizate de c\tre inspectorii [colari de specialitate, pe baza aplic\rii criteriilor maximale de performan]\ [i prin respectarea op]iunilor exprimate de elevi, pe l=ng\ orele de curs, elevii beneficiind [i de instruire suplimentar\ din partea profesorilor. Cursurile se `ncheiau cu atribuirea unui certificat de excelen]\.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …