Thursday , December 1 2022

Cele mai de succes 10 femei de afaceri, premiate de Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri

N `n cadrul  reuniunii de s\rb\torire a femeilor de afaceri din jude]ul nostru, Camera de Comer] [i Industrie a acordat  dou\ vouchere gratuite, pentru dou\ femei de afaceri din Suceava, Liliana Agheorghicesei [i Lumini]a Banc

Vineri dup\-amiaz\, femeile de afaceri din jude] s-au `nt=lnit la restaurantul “Br\det” din Suceava pentru a s\rb\tori Ziua de 8 Martie – Ziua Interna]ional\ a Femeii – `ntr-un cadru festiv deosebit. Evenimentul a fost organizat de Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, `n colaborare cu Corpul exper]ilor Contabili [i Contabililor Autoriza]i din Rom=nia(CECCAR) – filiala Suceava.
Delatfel, Patronatul Femeilor de Afaceri din Suceava a s\rb\torit [i cinci ani de la `nfiin]are prin cea de-a cincea edi]ie a manifest\rii “Ziua femeii `ntreprinz\tor din jude]”.
Au participat, `n calitate de invita]i, vicepre[edintele CNIMM, Liviu Rogojinariu, [efii de filiale jude]ene IMM din Tulcea [i Harghita, pre[edintele Judec\toriei Suceava, M\rioara Ignat,  directorul Registrului Comer]ului,  C\t\lina Vartic, [i  reprezentante de la Direc]ia de Finan]e. Totodat\, nu au lipsit femeile de afaceri din diverse domenii de activitate, reprezentnate ale autorit\]ilor jude]ene [i locale [i institu]iilor publice locale. A fost o sear\ de excep]ie unde s-au reunit femeile cu carier\ `n afaceri, care au devenit celebre datorit\ muncii lor [i a rezultatelor din ultimul an [i nu numai.
Subprefectul jude]ului, Angela Zarojanu a ]inut s\ felicite femeile de afaceri pentru faptul c\  r\m=n pe pia]a economic\, `n ciuda tuturor problemelor care apar `n condi]iile crizei. “Multe femei au dovedit c\ se pot ridica la un post de conducere [i po]i avea succes chiar [i `ntr-o societate care promoveaz\, de multe ori, valori `ndoielnice [i ascensiuni bazate pe rela]ii de orice natur\. V\ felicit c\ a]i rezistat `n aceast\ perioad\ grea”, a spus Zarojanu.
Patronatul Jude]ean al  Femeilor  de Afaceri, prin pre[edintele Liliana Agheorghicesei, a premiat `n cadrului  unui “Top 10 cele mai de succes femei `ntreprinz\toare”, cele care s-au remarcat `n activitatea socio-economic\ a jude]ului. Este vorba de subprefectul jude]ului Angela Zarojanu, directorul economic al Prim\riei Suceava, Elisabeta V\ideanu, Claudia Moro[anu, Ana {cheul, Domnica Morhan, Loredana Mih\il\, Elena Corl\]an, Elena Va[covici, Elena Hlaciuc,Irina Lungu, Br\ndu[a D\sc\lescu [i  Mariana Gu[etu, ultima `n calitate de gazd\ a evenimentului.  Premiile au fost `nm=nate de vicepre[edintele Consiliului Na]ional al ~ntreprinderilor Private, Mici [i Mijlocii, Liviu Rogojinariu, care a ]inut s\ precizeze c\  pentru mediul de afaceri privat trebuie depuse eforturi de reducere a fiscalit\]ii astfel `nc=t firmele s\ nu ajung\ `n situa]ia `n care trebuie s\ trag\ obloanele.
Camera de Comer] [i Industrie Suceava a atribuit dou\ vouchere gratuite, simbolice pentru dou\ femei de succes sucevene catalogate de nota 10, care ar urma s\ participe la cursuri de formare profesional\ [i de antreprenoriat `n cadrul acestei institu]ii. Este vorba de pre[edinta Patronatului Jude]ean al Femeilor de Afaceri, Liliana Agheorghicesei, [i pre[edinta CECCAR, Lumi]ina Banc. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …