Saturday , March 2 2024

Cele mai de succes 10 femei de afaceri, premiate de Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri

N `n cadrul  reuniunii de s\rb\torire a femeilor de afaceri din jude]ul nostru, Camera de Comer] [i Industrie a acordat  dou\ vouchere gratuite, pentru dou\ femei de afaceri din Suceava, Liliana Agheorghicesei [i Lumini]a Banc

Vineri dup\-amiaz\, femeile de afaceri din jude] s-au `nt=lnit la restaurantul “Br\det” din Suceava pentru a s\rb\tori Ziua de 8 Martie – Ziua Interna]ional\ a Femeii – `ntr-un cadru festiv deosebit. Evenimentul a fost organizat de Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, `n colaborare cu Corpul exper]ilor Contabili [i Contabililor Autoriza]i din Rom=nia(CECCAR) – filiala Suceava.
Delatfel, Patronatul Femeilor de Afaceri din Suceava a s\rb\torit [i cinci ani de la `nfiin]are prin cea de-a cincea edi]ie a manifest\rii “Ziua femeii `ntreprinz\tor din jude]”.
Au participat, `n calitate de invita]i, vicepre[edintele CNIMM, Liviu Rogojinariu, [efii de filiale jude]ene IMM din Tulcea [i Harghita, pre[edintele Judec\toriei Suceava, M\rioara Ignat,  directorul Registrului Comer]ului,  C\t\lina Vartic, [i  reprezentante de la Direc]ia de Finan]e. Totodat\, nu au lipsit femeile de afaceri din diverse domenii de activitate, reprezentnate ale autorit\]ilor jude]ene [i locale [i institu]iilor publice locale. A fost o sear\ de excep]ie unde s-au reunit femeile cu carier\ `n afaceri, care au devenit celebre datorit\ muncii lor [i a rezultatelor din ultimul an [i nu numai.
Subprefectul jude]ului, Angela Zarojanu a ]inut s\ felicite femeile de afaceri pentru faptul c\  r\m=n pe pia]a economic\, `n ciuda tuturor problemelor care apar `n condi]iile crizei. “Multe femei au dovedit c\ se pot ridica la un post de conducere [i po]i avea succes chiar [i `ntr-o societate care promoveaz\, de multe ori, valori `ndoielnice [i ascensiuni bazate pe rela]ii de orice natur\. V\ felicit c\ a]i rezistat `n aceast\ perioad\ grea”, a spus Zarojanu.
Patronatul Jude]ean al  Femeilor  de Afaceri, prin pre[edintele Liliana Agheorghicesei, a premiat `n cadrului  unui “Top 10 cele mai de succes femei `ntreprinz\toare”, cele care s-au remarcat `n activitatea socio-economic\ a jude]ului. Este vorba de subprefectul jude]ului Angela Zarojanu, directorul economic al Prim\riei Suceava, Elisabeta V\ideanu, Claudia Moro[anu, Ana {cheul, Domnica Morhan, Loredana Mih\il\, Elena Corl\]an, Elena Va[covici, Elena Hlaciuc,Irina Lungu, Br\ndu[a D\sc\lescu [i  Mariana Gu[etu, ultima `n calitate de gazd\ a evenimentului.  Premiile au fost `nm=nate de vicepre[edintele Consiliului Na]ional al ~ntreprinderilor Private, Mici [i Mijlocii, Liviu Rogojinariu, care a ]inut s\ precizeze c\  pentru mediul de afaceri privat trebuie depuse eforturi de reducere a fiscalit\]ii astfel `nc=t firmele s\ nu ajung\ `n situa]ia `n care trebuie s\ trag\ obloanele.
Camera de Comer] [i Industrie Suceava a atribuit dou\ vouchere gratuite, simbolice pentru dou\ femei de succes sucevene catalogate de nota 10, care ar urma s\ participe la cursuri de formare profesional\ [i de antreprenoriat `n cadrul acestei institu]ii. Este vorba de pre[edinta Patronatului Jude]ean al Femeilor de Afaceri, Liliana Agheorghicesei, [i pre[edinta CECCAR, Lumi]ina Banc. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …