Sunday , February 5 2023

Cel mai longeviv concurs literar din tara, Festivalul national de poezie „Nicolae Labis”, debuteaza astazi la Suceava

La edi]ia din acest an au participat 45 de creatori literari din toate zonele ]\rii [i din Republica Moldova
În zilele de 14 [i 15 octombrie, Consiliul Jude]ean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Colegiul Tehnic „Petru  Mu[at” Suceava, Liceul particular nr. 1 Suceava [i Prim\ria comunei M\lini, organizeaz\ cea de-a XLIII-a edi]ie a   Festivalului na]ional de poezie „Nicolae Labi[”. Cel mai longeviv concurs literar din ]ar\, Festivalul na]ional de poezie „Nicolae Labi[” î[i propune s\ descopere, s\ sprijine [i s\ promoveze noi [i autentice talente în rândul tinerilor autori de poezie de pretutindeni.
La edi]ia din acest an au participat 45 de creatori literari din toate zonele ]\rii [i din Republica Moldova. Laurea]ii sunt din Bucure[ti, Vulcan– Hunedoara, Ulmi-Dâmbovi]a, Criuleni- Republica Moldova, Bra[ov, Bistri]a, Vama, Vatra Dornei [i Suceava. Premiile sunt acordate de Consiliul Jude]ean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale.
Festivalul se va desf\[ura la Suceava [i M\lini, deschiderea oficial\ a festivalului urm=nd s\ aib\ loc vineri, cu `ncepere de la orele 12:00 la Colegiul Tehnic „Petru Mu[at”, dup\ care va fi proiectat filmul
”Tropotul lung al galopului meu: rostiri labi[iene ale Margaretei Labi[, sora poetului”. Activitatea de debut va fi urmat\ de un moment oferit de Corala ‘Vo Christianum’ a Mân\stirii Sf. Ioan din Suceava, «Nicolae Labi[ – In memoriam », de expozi]iile de pictur\ [i fotografie ale lui Ioan Bondar («Anotimpuri Bucovinene»), respectiv {tefan Petrescu (Bucovina a vol d’oiseau). Ziua de vineri se va `ncheia cu lansarea a patru c\r]i- monografii, texte critice- cu privire la Nicolae Labi[.
Sâmb\t\, 15 octombrie 2011, la Casa memorial\ „Nicolae Labi[” din M\lini vor avea loc microrecital oferit de {coala „Nicolae Labi[” din M\lini, festivitatea de premiere [i recitalul laurea]ilor.
„De asemenea, sunt 16 reviste literare din ]ar\ care au oferit premii: ‘Vatra’- Târgu Mure[, ‘Via]a Româneasc\’- Bucure[ti, ‘Convorbiri literare’ – Ia[i, ‘Poezia’– Ia[i, ‘Poesis’– Satu Mare, ‘Ateneu’– Bac\u, ‘Dacia literar\’– Ia[i, ‘Timpul’- Ia[i, ‘Hyperion’- Boto[ani, ‘Conta’– Piatra Neam], ‘Bucovina literar\’– Suceava, ‘Revista Român\’– Ia[i, etc. Dintre personalit\]ile literare invitate la cea de-a XLIII-a edi]ie a Festivalului na]ional de poezie Nicolae Labi[, vor fi prezen]i la Suceava: Liviu Ioan Stoiciu– Bucure[ti, Ion Mure[an- Bistri]a, Gavril }\rmure– Bistri]a, Leo Butnaru- Chi[in\u, Liviu Antonesei– Ia[i, Doina Popa– Bucure[ti, Marcel Mure[eanu– Cluj Napoca, Florentin Popescu– Bucure[ti, Iuliana Paloda-Popescu- Bucure[ti, Grigore Ilisei– Ia[i, Adrian Dinu Rachieru- Timi[oara, Vasile Spiridon- Bac\u, Dumitru Br\neanu [i Ioan Pr\ji[teanu– Bac\u, Nicolae Corlat- Boto[ani, Marius Chelaru – Ia[i, Lucia Olaru Nenati – Boto[ani, Liviu Papuc – Ia[i», informeaz\ Carmen Veronica Steiciuc, consultant artistic, coordonatorul festivalului Centrul Cultural Bucovina, sec]ia CCPCT Suceava.

Vezi si

CSU Suceava a reluat campionatul cu o înfrângere la limită în fața celor de CSM București

CSU Suceava a reluat campionatul Ligii Naționale la handbal masculin cu o înfrângere la limită, …